Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 02
Nyt på Facebook: Mandlige pædagoger har det hårdt
Af: Signe Strandby Nielsen
Det er ikke nemt at være mand i en kvindedomineret branche. Mandlige studerende på uddannelser til traditionelle kvindefag falder oftere fra end deres kvindelige medstuderende. Det gælder uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og lærer. De mænd, som gennemfører studiet, finder oftere et job uden for det fag, de er uddannet i. Mandlige pædagoger har næsten 50 procent større chance end kvinder for at få arbejde uden for fagets kerneområde, som for eksempel et administrationsjob eller i fængselsvæsenet. Det viser en undersøgelse blandt 140.000 studerende, som Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har lavet.
Danskekommuner.dk bragte nyheden om mænd i kvindefag, og her fik historien ingen læsere til at ryge op i debatfeltet. Men på Børn&Unges Facebook-side gav historien anledning til en livlig diskussion om forskellen på mandlige og kvindelige pæda­goger.

Her et udpluk fra debatten:
Børn&Unge spørger?
Mandlige pædagogstuderende har det sværere på uddannelsen, og mandlige pædagoger finder oftere job i andre brancher. Er kvinderne for hårde ved dem?

Britt Østergaard Reino: Nu behøver det jo ikke at være, fordi det er hårdt for de stakkels mænd at være blandt så mange kvinder. Mænd har jo traditionelt større mulighed for at finde job uden for deres fag og søger måske også væk fra pædagogfaget på grund af vilkårene og de lave lønninger.

Rune Mokastet: Nu er stort set samtlige institutioner bygget op og ledet af kvinder efter kvindelige normer. Dermed er der nogle ting, som er hverdag i sådan et miljø – ting, som er sat efter kvindelige normer. En mand i det miljø skal kunne begå sig som ’kvinde’, men han har også en forpligtigelse til at være en mand over for børnene, for det er jo det, han er ansat til. En kvinde kan sende en mandlig kollega ud i regnen for at spille fodbold med drengene, ’for det er han jo bedst til’. Men man kan ikke sætte kvinderne til at stå for opvasken og perlebakkerne, for ’det er de bedst til’. Eller jo, det kan han, men ikke ret mange gange!

Ole Andersen: Det er, fordi de mænd, der søger uddannelsen i dag, er nogle sølle skvat, der hellere vil være alt muligt andet, for eksempel slagteriarbejder!

Trine Christoffersen: Har også oplevet det modsatte: At mandlige pædagoger har det nemmere (specielt i vuggestuer), fordi der er så få af dem, og så skal vi være glade for dem, uanset hvor dårlige de er. Men det er nok igen fagligheden, det halter med.

Anne C. Frederiksen: Måske fordi mænd ikke finder sig i at blive behandlet lige så dårligt som os kvinder... De finder sig ikke i nedskæringer, dårlige ledere og dårlige vilkår i det hele taget ... Lidt surt opstød, men synes ofte, at vores vilkår for at udføre ordentlig praksis er yderst ringe.

Hvis du også vil give din mening til kende og blive opdateret på dit fag, så gå ind på facebook.com/boernogunge og klik på ’Synes godt om’.