Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA: HENTET EFTER LUKKETID. Lange dage. Forældre henter tit for sent
Op mod en fjerdedel af pædagoger og ledere i daginstitutioner oplever ugentligt, at forsinkede forældre henter deres børn efter institutionens lukketid, viser en ny undersøgelse. Det går ud over både børn og pædagoger.
Af: Marie Bille
Forældre, der kommer for sent for at hente deres børn om eftermiddagen, er et stort problem i landets daginstitutioner. Det siger pædagoger og ledere fra daginstitutioner over hele landet i en ny undersøgelse fra BUPL. Næsten en fjerdedel, nemlig 23 procent, af de adspurgte pædagoger og ledere melder, at der hver uge er forsinkede forældre, som henter deres børn efter institutionens lukketid. En fjerdedel af de adspurgte mener, at de forsinkede forældre er et stort eller et meget stort problem.

Sorg hos børnene. I Børnehuset Søageren i Allerød oplever pædagogerne jævnligt, at forældre ikke når institutionen inden lukketid. Ofte er det de samme forældre, der henter sent, og det er hårdt altid at være det sidste barn tilbage, fortæller pædagog i børnehuset Malene Møller Thygesen.
»Jeg oplever det faktisk som en sorg hos børnene,« siger hun.
»Ikke fordi det er dårligt at være i børnehuset, men det er bevidstheden hos barnet om, at det altid er sådan for mig. Altid at være den, der bliver hentet sent. Man har kigget på de andre, der har fået kammerater med hjem, og hvor mor og far har god tid, når de henter. Så kommer ens egne forældre ind to minutter over og tænker ’Skal jeg lade som om og bare skynde mig ind og ud, eller skal jeg lige sige, at jeg sad i kø på motorvejen?’. Afslutningen på den del af dagen bliver dårlig,« tilføjer Malene Møller Thygesen.

Lukkevagt, nej tak. For pædagogerne er de forsinkede forældre også et problem.
’Det er et personaleproblem. Medarbejdere bliver kede af at have lukkevagter, da de ikke med sikkerhed ved, hvornår de kan forlade institutionen’, lyder en kommentar i undersøgelsen.
Samtidig tærer de forsinkede forældre på institutionernes ressourcer, fordi pædagogerne skriver overarbejde på, når de bliver nødt til at vente på forældrene. Det går ud over vikarbudgettet og de andre kolleger og børnene, der kommer til at mangle pædagogen i andre af institutionens åbne timer.
’Det er en udfordring, fordi det koster afspadsering, hvilket jo betyder, at vi skal undvære hinanden på andre tidspunkter’, siger en pædagog i undersøgelsen.

Åbningstider spiller ind. Ikke så overraskende tyder undersøgelsen på, at der er en sammenhæng mellem daginstitutionernes åbningstider, og hvor stort problemet med forsinkede forældre er. De pædagoger, som svarer, at forsinkede forældre er et meget stort problem i deres institution, svarer samtidig, at åbningstiden enten er blevet beskåret eller ikke har ændret sig inden for de seneste tre år. Omvendt kan en udvidelse af åbningstiden løse problemet, peger en pædagog på i undersøgelsen.
’Vi har fået udvidet åbningstiden. Det gør, at vi sjældent oplever børn bliver hentet for sent. Førhen skete det ofte’.