Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 09
Frie Børnehaver og Fritidshjem i modvind. Kritiske selvejende danner nyt selskab
20 daginstitutioner har forladt Frie Børnehaver til fordel for et nyt administrationsselskab, SPIA. De mener, at Frie Børnehavers service er blevet for dårlig. Organisationen forklarer det med en økonomisk oprydning.
Af: Peter Andersen
Inden for det seneste år har 24 selvejende daginstitutioner valgt at melde sig ud af Frie Børnehaver og Fritidshjem. 20 af dem har indgået aftaler med administrationsselskabet SPIA, som blev startet i 2011 af to tidligere medarbejdere fra Frie Børnehaver.
De fleste af institutionerne ligger i Københavns og Hvidovre Kommuner. En af dem er udflytterbørnehaven Nordtoftegård i Brønshøj.
»Jeg har arbejdet under Frie Børne­haver hele mit professionelle liv, og det var en rigtig svær beslutning. Men inden for halvandet år blev der fyret næsten 30 medarbejdere i Frie Børnehaver, og alle dem, vi plejede at samarbejde med, var der pludselig ikke mere,« siger leder Pernille Fich.
Institutionerne har for eksempel behov for at kunne ringe til kompetente psykologer, pædagoger og jurister for at få svar på dagligdags spørgsmål. Men ifølge Pernille Fich var det særlig problematisk, da ­ledelsesstrukturen blev lagt om i kommunen, og de selvejende institutioner blev samlet i netværk. Det faldt sammen med, at Frie Børnehaver fik ny ledelse i 2010.
»Det var en kæmpestor omvæltning, som vi ikke syntes, vi kunne få hjælp til. I 2012 tog institutionerne i vores netværk initiativ til et møde for at få diskuteret problemerne. Det endte med at blive landsdækkende, og vi indbød også Frie Børnehavers hovedbestyrelse. To menige medlemmer dukkede op, men formanden hørte vi intet fra. Da vi bad om en tilbagemelding, hørte vi intet. Så meldte vi os ud,« siger Pernille Fich.

Bekymringsbrev. Vesterbro Ungdomsgård kritiserer også ledelsen i Frie Børnehaver for ikke at lytte nok til sine medlemmer. »De lavede en omstrukturering, og der blev fyret jeg ved ikke hvor mange mennesker. Det betød for eksempel, at hvis man havde en afskedigelsessag, så blev der ikke fulgt op på den, og så fik institutionerne bøder for ikke at overholde fristerne i retssystemet,« fortæller Torben Jensen. Han var leder af Vesterbro Ungdomsgård, indtil han gik på pension i marts i år og er tidligere næstformand for Frie Børnehaver. »Vi var fem institutioner, der skrev et bekymringsbrev til formanden og hovedbestyrelsen, men reaktionen var efter vores mening aggressiv, og så tog vi konsekvensen. Alle vi, der har været med i Frie Børnehaver, er kede af, at det er gået den vej, men vi havde intet andet valg,« siger Torben Jensen. Landsformanden for Frie Børnehaver, Jens Terp, forklarer, at organisationen har været igennem en nødvendig omlægning, fordi økonomien var kommet ud af kontrol under den tidligere daglige ledelse – især fordi de ansatte i Frie Børnehaver fik langt højere lønninger end gennemsnittet for samme type jobs.
»Vi var nødt til at fortælle med­arbejderne, at der ikke ville være plads til så mange, og at der ville ske ændringer i deres ansættelsesvilkår. 24 institutioner har forladt os det seneste år, og det er flere, end vi havde regnet med. Men vi har også haft en tilgang af 21 institutioner, og vi har grundlæggende en sund økonomi,« siger han.
Hvad vil I gøre for at forhindre, at endnu flere melder sig ud?
»Vi er i gang. Vi opgraderer på det pædagogiske og psykologiske område, vi har en aftale med DTU om at bygge fremtidens institution, og vi lancerer her til sommer en ny mulighed for onlinesimulering af løn og budget, så den enkelte leder meget nemmere kan arbejde med det hjemmefra,« siger Jens Terp.

Kompliceret sag. Det kan være kompliceret at melde sig ud. Det har den selvejende institution Brønshøj-Husum Ungdomshus erfaret. Institutionen har i år været centrum i et juridisk slagsmål mellem institutionens forældrebestyrelse og Frie Børnehaver i kølvandet på ønsket om at melde sig ud.
Forældrebestyrelsen besluttede sidste år at skifte til SPIA sammen med seks andre daginstitutioner i Brønshøj-Husum Ungdomshus’ netværk. Men Frie Børnehaver har blokeret for skiftet og stævnet forældrebestyrelsen.
I Brønshøj-Husum Ungdomshus er der både en forældrebestyrelse og en overordnet institutionsbestyrelse med tre medlemmer: én fra forældrebestyrelsen og to, som er udpeget af Frie Børnehavers lokal­afdeling efter indstilling fra forældre­bestyrelsen.
Helt kort handler striden om, hvem der var de retmæssige medlemmer af institutionsbestyrelsen, da beslutningen om at forlade Frie Børnehaver blev truffet for knap ét år siden. Forældrebestyrelsen havde indstillet to personer til institutionsbestyrelsen, som Frie Børnehaver ikke havde godkendt. Frie Børnehaver indsatte to andre medlemmer i institutionsbestyrelsen, som dermed ikke ville godkende udmeldelsen og den vedtægtsændring, der var krævet.
»Vi stævnede forældrebestyrelsen for at komme i dialog, og fordi de foretog en ugyldig ændring af vedtægterne. Men vi vil naturligvis acceptere en vedtægtsændring og en opsigelse af administrationsaftalen, når blot det foregår efter reglerne,« siger Frie Børnehaver og Fritidshjems landsformand, Jens Terp.

Stop nu det slagsmål. Formanden for BUPL Hovedstaden, Henriette Brochdorff, har aldrig været ude for en sag af den kaliber før. Og hun beklager udviklingen.
»Det er aldrig godt, når arbejdsgiverne slås om retten til at være arbejdsgiver, for det skaber usikkerhed på arbejdspladsen, og det er ulykkeligt for medarbejderne. Arbejdsgiverne har pligt til at sørge for gode arbejdsforhold, og det gør de ikke på denne måde,« siger hun.
Henriette Brochdorff opfordrer derfor parterne til at få løst striden hurtigst muligt. Måske får hun sit ønske opfyldt, for Frie Børnehaver har netop inviteret forældrebestyrelsen til et forligsmøde.

Vidste du at
Frie Børnehaver og Fritidshjem blev dannet i 1937 som en socialdemokratisk modvægt til menighedsbørnehaverne. Foreningen har været landsdækkende siden 1949 og tæller ifølge sin egen hjemmeside 450 private og selvejende institutioner.
Læs mere på frie.dk

Den nye konkurrent til Frie Børnehaver og Fritidshjem hedder SPIA, som pt. har 21 institutioner under sin hat. SPIA blev dannet i 2013.
Læs mere på spia.dk