Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 15
Nye fagbøger

Af: Vibeke Bye Jensen
Sundhedsfag - en basisbog til pædagogisk grunduddannelse,
af Jette Hyldig. Munksgaard, kr. 256, 256 s.
Ifølge forfatteren behøver man ikke at være sundhedsfreak for at kunne arbejde sundhedsfremmende og udføre forebyggende sundhedsarbejde. Der er derimod vigtigt, at man har lyst til at tilegne sig den nødvendige praksis og teoretiske viden, at man er åben over for et godt og konstruktivt samarbejde med andre i sager om sundhed og miljø. Og at man er villig til at bruge sig selv i samarbejdet med børn, unge og voksne i udviklingen af sundhedsfremmende adfærd.

Sigrid Riise - Et liv med børn, fortalt til DR-journalist Barbara Gram.
Udgivet på DR Multimedie (tlf. 3520 8310), kr. 279, 156 s.
Rigtig mange kender Sigrid Riises stemme fra radioen, når hun forklarer, beroliger og sætter tingene på plads for rådvilde forældre, der ringer for at få gode råd om børnepasning og børneopdragelse. Hun fortæller om sin egen barndom, der var fri, men fuld af hårdt, praktisk arbejde. Om uddannelsen til sundhedsplejerske og de oplevelser, hendes arbejde fra først i 1960'erne gav hende. Hun fortæller om at overleve med humor og sammenhold, men først og fremmest om de mange børn, hun har mødt. Og endelig om nutidens forældre, der skal lære at slappe af og stole meget mere på sig selv og huske på, at danske børn aldrig har haft det bedre.

Vinkler på selvet - en antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien, redigeret af Preben Bertelsen, Mads Hermansen & Jan Tønnesvang. 366 sider, 298 kroner. Forlaget Klim (http://www.klim.dk, e-mail: forlaget@klim.dk, tlf. 8610 3700).
Antologien undersøger nysgerrigt begrebet om selvet og reflekterer over det. Flere af forfatterne ser på, hvor gangbart begrebet overhovedet er - er det bare et nyt jegbegreb, der kan føres tilbage til Freud, eller bibringer det psykologien og forståelsen af vores bevidsthed og vores handlinger noget nyt? I 12 artikler spørger en række forskere og forfattere til selvet både som teoretisk og historisk begreb, men også som et kropsligt og mellemmenneskeligt funderet fænomen. Kan selvet siges at være en realistisk størrelse i mennesket selv, som vi kan søge ind til, eller er selvet noget, vi konstruerer i nuet i de handlinger, vi udfører? Det er grunddiskussionen i antologien, der ikke bare forholder sig til psykologiens selvbegreb, men også ser på, hvordan det kan henholdsvis befrugte og anfægte beslægtede fagområder fra organisationspsykologi over pædagogik og kulturteori til neurobiologi. Gennem sin debatterende form og ved at fokusere på begrebets anvendelse dækker bogen emnet på en ny måde, som har været efterspurgt gennem de seneste år.

Opdragelse til fællesskab - forebyggelse af mobning og udstødelse i daginstitutioner, af Birk Christensen. BørnsVilkår (tlf. 3555 5559,
http://www.bornsvilkaar.dk) kr. 75, 47 s. hæfte, stort format.
Udgivelsen fra Børns Vilkår indeholder en række redskaber, som kan være nyttige for både medarbejdere og forældre i arbejdet med at støtte den gode børnegruppe - og dermed det enkelte barn. Udgangspunktet for forfatteren er, at der i forbindelse med mobning og udstødelse ikke er vindere. Alle er tabere, også de voksne. For medarbejderne i daginstitutionerne kommer til at arbejde med en gruppe kæmpende og ofte ulykkelige børn. Og forældrene oplever, at deres børn bruger energien på overlevelsesstrategier i stedet for på udvikling og læring.