Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 20
Skolereform. Jobgaranti i Haderslev
Politikerne i Haderslev vil skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde om skolereformens virkeliggørelse. BUPL glæder sig.
Af: Kurt Balle Jensen
Hvad sker der med mig som SFO-pædagog, når skolereformen gennemføres? Mister jeg mit job?
Den usikkerhed har mange pædagoger, men i Haderslev Kommune behøver de ikke være så bekymrede længere. Kommunens udvalg for børn og familie har udstedt en jobgaranti, så pædagogerne ikke behøver at være bange for at stå uden arbejde efter sommerferien 2014.
»I nogle kommuner har der været talt om afskedigelser af pædagoger, og den slags giver jo en vis utryghed, også i vores kommune. Vi har fået en del signaler om, at man var usikre og bange for at miste jobbet, og den usikkerhed ville vi gerne have fjernet,« siger Bo Morthorst Rasmussen, der er socialdemokratisk medlem af udvalget.
»I Haderslev Kommune har vi i forvejen tænkt skole og SFO sammen, og i den forbindelse har pædagogerne gjort et stort og godt stykke arbejde. Så skal de ikke gå og være usikre på, om de kan beholde deres job som følge af skolereformen. Vi ser gerne, at lærere og pædagoger i et ligeværdigt samarbejde lader skolereformen folde sig ud med alle de muligheder, det indebærer, og det skal ske i teamarbejde fremfor i en faglig kamp om arbejdspladser. Derfor ville vi have slået fast, at ingen mister jobbet. Utrygheden skulle væk, så der kunne skabes ro til at udvikle,« tilføjer han.
Pædagogernes fællestillidsrepræsentant i Haderslev Kommune Lone Skov Drejer er glad for jobgarantien og intentionerne bag. »Vi er tilfredse. Politikerne havde allerede sendt et signal om, at vi har en vigtig plads i den understøttende undervisning, og nu kommer så jobgarantien. Det er vigtigt for os, og nu er utrygheden fjernet. Skolereformen vil jo blive udmøntet decentralt, og vi kunne godt være bange for, om nogle skoleledere ville nedprioritere brugen af pædagoger,« siger hun.
BUPL-formand Henning Pedersen hilser beslutningen i Haderslev Kommune velkommen. »Det er et meget positivt signal, og jeg er glad for den begrundelse, der ligger bag. Vi mener netop, at pædagoger og lærere sammen skal føre skolereformen ud i livet, og det er selvfølgelig vigtigt at have ro omkring udviklingsarbejdet. Det har man ikke, hvis man ikke ved, om man er købt eller solgt til august 2014. Det er positivt, at Haderslev Kommune har fjernet utrygheden. Vi kan kun håbe, at det smitter,« siger Henning Pedersen.