Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 03
BUPL mener: SFO-ledelse er et forbillede
Mange har sågar stor indflydelse på skolens pædagogiske selvforståelse.
Af:
I år er det 25 år siden, at de første SFO'er så dagens lys. Denne ofte udskældte størrelse har gennem sin korte historie været udsat for mange historier og mytedannelser. Ikke mindst SFO-ledelsen har været udsat for dette. Myten om den undertrykte SFO-leder, med begrænset ledelsesrum og konstant udsat for skolelederens luner, har levet i bedste velgående.
Men resultaterne fra en ny undersøgelse om SFO-ledelse, som er beskrevet i dette nummer af Børn&Unge, punkterer i høj grad denne myte. Undersøgelsen giver faktisk anledning til at fortælle en ny historie om SFO-ledelse.
Vi skal i stedet fortælle historien om en stor gruppe ledere, der har formået at skabe deres eget ledelsesrum, så man både kan agere som den rene SFO-leder samt indgå i et konstruktivt ledelsesteam på skolen. Mange har sågar stor indflydelse på skolens pædagogiske selvforståelse, og den pædagogiske indflydelse rækker ofte ud over de mindste klasser.
Det er historien om to faggrupper med forskellige indfaldsvinkler, opgaver og traditioner, der har formået at samarbejde om det bedste fra begge professioner i et konstruktivt samspil. Ofte organiserer man arbejdet i ledelsesteams med mere eller mindre klar kompetencefordeling og opgaveprofiler, og de fleste udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet.
Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi skal stadig arbejde for at formalisere SFO-lederens ledelsesrum, blandt andet gennem lovgivning der sikrer SFO-lederen en fast plads i skolebestyrelsen. Vi skal endvidere sikre, at kommunerne efterlever deres forpligtigelse til at lave mål og indholdsbeskrivelse for SFO'erne. Og endelig skal vi tydeliggøre de mange gode eksempler på samarbejdet mellem skolelederen og SFO-lederen, så vi kan få løftet de steder, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt.
Den nye historie er, at SFO-ledelse lever og har det godt. Og den historie skal bruges offensivt. Fremtidens offentlige ledelse foregår på tværs af sektorer og i samarbejde op og ned i de kommunale systemer. Det bliver ledelsesopgaven og funktionen, der er omdrejningspunktet, frem for en ensidig fokusering på titlen på jobbet.
SFO-lederne og skolelederne har vist vejen for, at det kan lade sig gøre, og det er bare om at lade sig inspirere.