Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
BUPL MENER: Investér i bedre arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet på de danske arbejds­pladser
er under pres og på de offentlige arbejdspladser stiger presset på grund af de mange øvrige urealistiske besparelser på den offentlige service.
Af: Lars Søgaard Jensen faglig sekretær
Fem en halv milliarder kroner er den årlige pris på stress. Så meget koster stress i form af sygefravær, og vi kan roligt gange det beløb op, hvis vi i beregningen medtager alle andre arbejdsmiljøproblemer end stress.
De samlede omkostninger på grund af dårligt arbejdsmiljø udgør med andre ord et svimlende beløb. Tænk bare på, hvor meget mere kvalitet, service og velfærd, vi kan få, hvis vi kan hente nogle af de penge. BUPL skal blive ved med at presse regeringen på denne dagsorden og åbne regeringens øjne.
For de er da vist lukket helt i lige for tiden.
Regeringen har nemlig planlagt voldsomme nedskæringer på arbejdsmiljøet, selvom arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser er under pres og på de offentlige arbejdspladser stiger presset på grund af de mange øvrige urealistiske besparelser på den offentlige service, som regeringen har travlt med at præsentere for tiden.
Læg dertil de stigende udfordringer med vold, som mange pædagoger, lærere og sygeplejersker oplever. Det er blevet en del af deres hverdag, at de skal lægge krop til slag og trusler. Oven i købet skal de kastes ud i det helt urimelige etiske dilemma, det er at være nødt til at politianmelde et barn eller en ung, hvis de skal gøre sig håb om en eventuel økonomisk erstatning.
Det er på ingen måde rimeligt – hverken for den ansatte, barnet, den unge eller den syge. I BUPL har vi derfor en helt nødvendig opgave i at få regeringen til at tage problemet alvorligt og ændre reglerne, så vi i stedet for politianmeldelser kan bruge kræfterne på at forebygge volden og truslerne.
Når vi skal tage udfordringerne op med arbejdsmiljøet, er noget af det vigtigste, vi kan gøre at lytte til de ansatte, som dagligt kæmper med problemerne. Men mange tør ikke kritisere forholdene på arbejdspladsen af frygt for, hvilke konsekvenser det kan få for deres job. I BUPL har vi spurgt vores medlemmer, hvordan det står til med deres ytringsfrihed – og her fortæller hver femte institutionsleder eller pædagog, at de har fået forbud fra deres leder om at udtale sig i en konkret sag.
Det er ikke rimeligt, og det gør kun problemer med det psykiske endnu værre. For når man indskrænker vores ret til ytre os, kan det føre til stress og udbrændthed. I BUPL har vi derfor også en helt central opgave i forhold til at beskytte vores medlemmers ret til ytringsfrihed.
Der skal investeres og investeringen skal være i forebyggelse af sunde og sikre arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke udsættes for vold og trusler, hvor medarbejderne har lov til at råbe ’vagt i gevær’, når de ser problemer – uden at skulle være bange for at blive fyret – og ikke mindst i arbejdspladser, der er indrettet, så vi kan holde til at være på dem et helt arbejdsliv.