Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Børneforskere: Legegrupper er ingen garanti mod mobning
Legegrupper kan næppe løse problemer med mobning, lyder vurderingen fra to børneforskere. Dog kan et meget tæt lærer-pædagog-forældre-samarbejde om legegrupperne have positiv effekt, siger en tredje forsker.
Af: Anne Anthon Andersen & Marie Bille
Legegrupper præsenteres ofte som et værn mod mobning, men hvis en skole oplever problemer med mobning, er obligatoriske legegrupper hjemme i privaten ikke løsningen. Så klar lyder meldingen fra børneforsker Erik Sigsgaard.
»Jeg tror ikke, at legegrupper har nogen som helst betydning i forhold til at forebygge mobning. Hvis der er mobning i skolen, bør skolen ikke bede forældrene løse det derhjemme. For det kan ikke løse problemet.
Mobning opstår som en reaktion på den måde, vi indretter skolen på. Derfor bør det løses ved, at vi ændrer de måder, man indretter skolen på. Det er for stram disciplin og for lidt frirum, der skaber mobning,« siger han.
Han har blandt andet undersøgt sammenhængen mellem styring af børn og mobning og ser en klar tendens til, at børn bliver mere tilbøjelige til at mobbe hinanden, hvis de selv føler sig pressede.

Kan eskalere. Også ph.d. i pædagogik og psykologi Ditte Dalum Christoffersen er forbeholden over for den måde, legegrupper bliver præsenteret som løsning, når man diskuterer indsatser mod mobning. I sin forskning har hun både mødt børn, der er glade for legegrupperne og børn, for hvem legegrupperne øger følelsen af at være udenfor. På den måde kan legegrupperne komme til at eskalere konflikter og dårlige mønstre, hvis de ikke fungerer.
»Man kan ikke bruge legegrupper som sikker prævention mod mobning. Det at sætte metoder på definitioner og så sige one size fits all er aldrig en garanti, fordi det handler om mennesker, som er ustyrlige i deres følelsesliv og relationer,« siger hun. 

Tæt samarbejde. Norske Mai Brit Helgesen er en af de førende forskere inden for mobning i Norden. Obligatoriske legegrupper er også et udbredt fænomen på norske skoler.
Men heller ikke her er der lavet undersøgelser, der evaluerer legegruppernes rolle i forhold til mobning, forklarer hun.
Mai Brit Helgesen vurderer dog, at legegrupperne kan have en god forebyggende effekt mod mobning, fordi børn har godt af at komme hjem og møde hinandens forældre og mødes i andre arenaer end skolens.
»Men forældrene bør være enige om at gennemføre legegrupperne i samarbejde med lærere og pædagoger, for at det kan blive en succes. Hvis ikke forældre, lærere og pædagoger hjælper og vejleder børnene, kan voksenfraværet i legegrupperne skabe destruktive mønstre mellem børnene,« siger hun.
Og så bør obligatoriske voksenstyrede legeaftaler aldrig fylde så meget, at al børnenes fritid skemalægges, understreger hun.
Erik Sigsgaard pointerer, at i stedet for at presse legen ud i de sidste frie timer hjemme i familierne, bør skolen opprioritere legen i skolen.
»De yngste skolebørn får mere og mere undervisning og alt for lidt legetid,« siger han.