Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 43
GENERALFORSAMLINGER BUPL AFDELING 1 - Ja til lederforening uden debat
Der var ingen debat, da BUPL Afdeling 1 stemte for at give lederne deres egen delegation til kongressen.

Af: Steffen Hagemann
113 mødte op, da BUPL Afdeling 1 holdt generalforsamling på Lyngby Stadion torsdag den 10. oktober.
»Generelt var det en god generalforsamling med en rigtig god og positiv stemning,« fortæller Afdeling 1's formand, Pernille Riis, der kunne konstatere enstemmig opbakning til såvel beretning som fremtidigt arbejde.
Diskussionen om ledernes fremtidige organisering udeblev totalt. Forslaget om at lave en lederforening og give lederne en delegation på BUPL's kongres blev enstemmigt vedtaget uden debat. Men måske er der en forklaring, mener Pernille Riis.
»Vi har arbejdet med vores egen lederforening gennem to år, hvor vi har haft mange diskussioner med lederne og med tillidsrepræsentanter undervejs, hvor jeg i hvert fald har oplevet en stor enighed om, at der skulle gøres noget for lederne. Så der er stor opbakning fra Afdeling 1 til det,« siger Pernille Riis.
Generalforsamlingen besluttede også at lave en lokal lederforening - med overvældende flertal. Kun to stemte imod og det uden at være på talerstolen for at begrunde modstanden.
Pernille Riis glæder sig også over, at der var kampvalg til bestyrelsen.
»For første gang i mange, mange år. Der var fire pladser og seks kandidater. Det er dejligt at opleve, at der er nye, der har lyst til at prøve kræfter og bidrage med noget,« siger Pernille Riis.
Tre af de nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen. Formand: Pernille Riis, ikke på valg. Kasserer: Christa Thestrup, nykonstitueret. HB-medlem: John Saunders, genvalgt. HB-suppleanter: Rikke Jørgensen, genvalgt, og Pernille Riis. Øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Bettina
Gottlieb, Dennis Sørensen, Michael Kofoed Jensen. Genvalgt: Berfried Biron. Ikke på valg: Helle Torp Pedersen, Tina-Johanna Kuhn, Søren Gravgaard.