Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 20
500 millioner til 1500 nye pædagoger
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
Af: Lene Søborg
En af de allersidste brikker i det gigantiske finanslovs-puslespil faldt på plads søndag. Og det var en brik, som skaber optimisme hos pædagoger.
Regeringspartierne og Enhedslisten blev søndag enige om at tilføre daginstitutionsområdet 500 millioner kroner om året fra 2013 og frem. Aftalen indeholder en formulering om, at der på længere sigt skal arbejdes frem mod minimumsnormeringer. Udmøntningen af aftalen skal forhandles med Kommunernes Landsforening (KL).
"Vi er meget glade for aftalen, som kan sikre et tiltrængt kvalitetsløft i daginstitutionerne. Regeringen foretager et markant retningsskifte, som kan blive en ny start på vores område efter mange års nedskæringer," siger BUPL's formand Henning Pedersen.

Pædagoger sikrer kvaliteten. Ifølge aftalen skal de 500 millioner kroner bruges til at højne kvaliteten og ansættelse af cirka 1500 nye pædagogiske medarbejdere i institutionerne. Det kan nu være op til forhandlingerne med kommunerne, om 'pædagogisk personale' er uddannede pædagoger eller pædagogmedhjælpere.
"Hvis den faglige kvalitet virkelig skal løftes, og inklusionsopgaven skal lykkes, bør man ansætte uddannede pædagoger," siger Henning Pedersen.
Han ser derfor gerne, at pengene øremærkes til de kommuner, som vil bruge millionerne til et reelt løfte af kvaliteten i institutionerne.
"Ellers risikerer vi, at der sker det samme, som da den forrige regering forsøgte at få kommunerne til at afskaffe lukkedage. De gav bare kommunerne en pose penge og håbede på det bedste, men uden held," siger Henning Pedersen.

Minimumsnormeringer venter. Pædagogernes og forældrenes krav har længe været, at der blev sat konkrete tal på, hvor mange børn der må være pr. voksen, også kaldet minimumsnormeringer.
I finanslovaftalen er det med som en hensigtserklæring.
"Vi ville selvfølgelig gerne have haft minimumsnormeringer med nu, men retningen i finansloven er helt rigtig og positiv, og den skal vi bygge videre på. Det glæder vi os over, både på børnenes og pædagogernes vegne. Jeg har en klar forventning om, at vi kan få genansat mange af de pædagoger, som er blevet fyret de seneste år," siger BUPL's formand.

Så mange pædagoger kan man få
Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der 6.525 daginstitutioner i Danmark 2010. Hvis de 1500 nye stillinger skal deles matematisk ligeligt ud til alle, kan hver fjerde vuggestue, børnehave og integrerede institution ansætte en ny pædagog fra 2013. Kilde: Politiken.dk

SÅDAN STÅR DER I AFTALEN
Her er den tekst, som Enhedslisten og regeringspartierne er blevet enige om:
• Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er brug for dagtilbud af høj kvalitet. Parterne er derfor enige om at prioritere 500 millioner kroner til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem.
• Bedre normeringer i dagtilbud skal understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. Dagtilbud udgør således en stor del af mange børns hverdag, og det er her, grundstenen til en god skolegang bliver lagt.
• Børn har brug for tryghed, udfordring, leg og samvær med voksne. De afsatte midler skal øge kvaliteten i dagtilbuddene.
• Løftet til dagtilbudsområdet finansieres af de 3 milliarder kroner fra højere skatter og afgifter med videre, der kan anvendes på højt prioriterede områder, herunder velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne.
• Regeringen udmønter de afsatte midler i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.Kilde: Finansministeriet.dk

SAGT OM AFTALEN
Da finanslovsaftalen var på plads søndag formiddag, var der mange, som havde meninger om resultatet, ikke mindst om de ekstra ressourcer til daginstitutionsområdet og minimunsnormeringer. Her er nogle af reaktionerne.

Pædagogerne
"Særdeles glædeligt og tiltrængt. Men samtidig en seriøs reminder til diverse ansatte inden for den sociale sektor om, at det aldeles ikke er ligegyldigt, at man lige tænker sig godt om, når man sætter sit kryds ved blandt andet Folketingsvalg. Men midt i glæden så er det samtidig ekstremt beskæmmende at læse den tidligere konservative socialministers reaktion på nyheden. En udtalelse som én gang for alle understreger den afgrundsdybe forskel i forhold til social indsigt og ikke mindst menneskesyn i forhold til borgerlige partier og så andre politiske partier med en social profil."
Elmer Pedersen på bupl.dk/nyheder

"Håber pengene 'øremærkes' til kommunerne, så det ikke går som så ofte før, at de forsvinder ned i den store kommunale fælleskasse! Der skal gives et løft til institutionerne - det er på høje tid, og jeg håber det lykkes denne gang!"
Birthe Møller på Børn&Unges Facebook-side

"1500 ekstra pædagoger på landsplan er næppe nok til at dække det efterslæb, der er bygget op efter 10 år med stort set konstante besparelser i kommunernes økonomi. Men det er en god start."
Liselotte Thomsen, formand BUPL Nordjylland

Kommunernes Landsforening (KL)
"Man kan roligt kalde det en udgiftsbombe. Det er en risiko, der er til at forstå."
Jan Trøjborg, formand Kommunernes Landsforening (om at der på sigt skal indføres minimumsnormeringer).

Regeringen
"Det er en rigtig god dag for Danmarks børn. Vi kan gøre meget mere for de allermindste børn, der tilbringer mange timer i daginstitution hver dag. Aftalen er et klart udtryk for vores ønske om at prioritere børn."
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R)

Oppositionen
"Det er en mærkelig måde at belønne de kommuner, som gør det skidt. Hvis det bare er sådan, at de kommuner, der har skåret i antallet af pædagoger, nu får tilført flere, så går man ind og belønner de kommuner, der har gjort det dårligere end andre."
Benedikte Kiær (K), politisk ordfører

Forældrene
"1.500 er selvfølgelig ikke nok, og det tror jeg, at alle er enige om. Men det er en fin start."
Lars Klingenberg, formand FOLA, forældrenes organisation.