Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 20
Minister mod møder
Socialminister Henriette Kjær (K) mener, møderne stjæler pædagogernes tid. Hun opfordrer til et opgør med mødetyranniet, men kan dog ikke sige, hvordan pædagogerne kan skære ned på møderne, så der bliver mere tid til børnene
Af: Morten Bonde Pedersen
Børnene i landets institutioner har langt mindre tid sammen med pædagogerne end for 20 år siden. Det kunne ugebrevet A4 fortælle i sidste uge. En tredjedel af den tid, børnene i 1981 tilbragte sammen med pædagogerne, er i dag forsvundet.
Møder og administrative opgaver er den store tidrøver, viser opgørelsen fra analysebureauet 2000. Socialminister Henriette Kjær, der selv har set på mødeaktiviteten i ministeriet med kritiske øjne, opfordrede derfor i den forgangne uge pædagogerne til et opgør med, hvad hun kalder "mødetyranniet."
"Vi har været gennem et opgør med mødekulturen i plejesektoren og sundhedsvæsnet. Det er vigtigt, at pædagogerne bliver bedre til at sige nej til møder og administrative opgaver", lød det blandt andet fra ministeren.
Børn&Unge spurgte Henriette Kjær, hvordan det skal lykkes pædagogerne at bruge mindre tid i mødelokalerne og mere tid på legepladsen.
Du taler om et opgør med mødetyranniet. Har du et bud på, hvordan det skal foregå i praksis?
"Det kan jeg ikke sige noget om konkret. Det handler om at stille spørgsmål ved, om de møder, man holder, er relevante, og om de er af en passende længde. Det har jeg selv gjort her i ministeriet."
Du siger, at man tidligere har gjort op med mødekulturen inden for sundhedsvæsnet og plejesektoren. Kan du komme med en anvisning på, hvordan det lykkedes dér?
"Det var jo noget, der foregik lokalt. Blandt andet var der en plejehjemsleder som fortalte, hvordan de ansatte var begyndt at tage deres kaffepause sammen med de ældre. Og i Frederiksborg Amt havde lægerne fået besked på, at alle møder skulle ligge efter klokken 14. Så var der pludseligt ikke så mange møder mere. Bare for at komme med et par eksempler."
Er der nogle arbejdsområder eller funktioner, som du mener, pædagoger bør bruge mindre tid på?
"Lad nu være med at tage det ilde op. Jeg skal ikke bestemme, hvad pædagogerne skal bruge deres tid på. Det kan jeg ikke gå i detaljer med."
Den typiske reaktion fra pædagogerne er, at det er rigtig nok, at de bruger mere tid på møder. Men det skyldes blandt andet, at forældrene stiller større krav om at få feedback og evalueringer. Er det ikke netop med til at sikre den brugerindflydelse, som regeringen gerne vil fremme?
"Man kan godt stille spørgsmål ved, om intervallet og længden af forældrekonsultationerne er rigtig. Hvis jeg vil vide, hvordan det er gået med mit barn i institutionen, har jeg højst brug for et kvarters snak med mit barns primære pædagog."
Som jeg forstår dig, så kan du ikke anvise konkrete områder, hvor du mener, pædagogerne skal bruge mindre tid på møder. Jeg opfatter din udmelding som en generel opfordring til at skære ned på mødeaktiviteterne?
"Ja, det handler om at finde et fornuftigt niveau. Der er generelt en mødekultur, som har taget overhånd. Ikke kun i institutionerne, men også mange andre steder i samfundet." l