Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 32
Ledelse med hjertet: Ledere skal være mere empatiske
Den nye leder skal være empatisk, lyttende og kunne se sine medarbejderes behov. Hun skal også være socialt ansvarlig, kommunikator og coach. Kravet til medarbejderne er, at de skal have hjertet med på arbejde. Derfor vil de kræve, at deres leder interesserer sig for deres personlige udvikling, siger ekspert.
Af: Vibeke Bye Jensen
Ændringer i arbejdsmarkedsforhold og medarbejdernes forhold til deres arbejde, kræver også ændret ledelse. De ledere, som man vil se i fremtiden, har brug for helt andre kompetencer end dem, der indtil nu har været efterspurgt. Det siger forfatter Tania Ellis, som har skrevet en lang række artikler om de nye ledere, og som rådgiver både private og offentlige arbejdspladser om ledelse og "bæredygtige praktikker". Hun er uddannet som Executive MBA og har desuden været leder i det private erhvervsliv i mange år.
Tania Ellis kender til Stjernevejens Børnehaves "Management by Heart" og kalder deres initiativ opsigtsvækkende og i tråd med det, som vil blive krævet af ledelse i fremtiden.
Der vil nemlig blive sat fokus på bløde værdier som empati, at kunne lytte, at kunne kommunikere og at kunne se medarbejdernes behov for udvikling. Og det vil der, fordi medarbejdere i dag og fremover kan vælge og vrage mellem job, og de vil vælge arbejdspladser, hvor ledelsen er i besiddelse af de kompetencer.
"Vi bruger mere tid på vores arbejde og lægger derfor mere af vores identitet på arbejdspladsen. Det betyder, at vi vil vide, hvad vores arbejde bidrager til. Det kræver af lederen, at hun er god til at kommunikere de mål, man arbejder efter, og hvorfor man skal gøre det på den eller den måde. Når der nu bruges så meget af ens tid og engagement, forventer man også, at man så at sige skal have hjertet med på arbejde og ikke bare lægger sin fysiske arbejdskraft - at arbejdspladsen så interesserer sig for ens person og personlige udvikling. Arbejdet skal simpelthen give mening for den enkelte," siger Tania Ellis.

Tilbage til rødderne. De nye lederroller indebærer, at lederen i stedet for at være administrator er kommunikator og coach, at lederen kan se medarbejdernes behov og være kulturbygger og inspirator.
"Lederen skal vise vejen gennem sine egne handlinger. For hvis man vil have noget af medarbejderne, og selv gør noget andet, følger medarbejderne ikke med. De er i princippet ligeglade med lederens titel. Det handler mere om den personlige autoritet, og om lederen fremstår som ægte og autentisk," siger Tania Ellis.
Det er slut med at have ledere, der kun er fagligt dygtige. Ledelse skal, ifølge Tania Ellis, professionaliseres, så det mere er et fag i sig selv, og ikke noget man gør, når man har tid til overs fra driften. New Public Management har gjort mange ledere - især i det offentlige - gode til kontraktstyring, rapportering og effektmåling, men den tendens har sat de bløde parametre i baggrunden.
"Man skal genopdage det etiske grundlag for velfærdsstaten, og derfor vil de nye lederroller i den offentlige sektor mere og mere opleves som en nødvendighed. Ud over at have de mere bløde kompetencer, er det også vigtigt, at den nye ledertype har selvindsigt og er bevidst om sit eget ståsted. Som leder skal man vide, hvem man er som leder, og hvad man vil med sit lederansvar. Jeg læste følgende i en artikel i Børsen om en ny profil til offentlige ledere: "Det bedste værn mod mangel på anstændig omsorg og andre skandaler i den offentlige sektor er værdibaseret ledelse og social ansvarlighed". Og det rammer meget godt, hvad der er ved at ske med ledelse også i det offentlige. Man skal finde tilbage til rødderne og have fokus på, hvorfor man egentlig er i en børneinstitution eller på et plejehjem," siger hun.

Innovation i Gråsten. Innovative medarbejdere er det, man efterspørger nu og i fremtiden. Det er medarbejdere, der er åbne for fornyelse, kan producere forbedringer og tænke nyt. Og det kræver også innovative ledere. Tania Ellis mener, at Stjernevejens Børnehaves ledelsesmodel i den grad er et innovativt tiltag.
"Det er fornyende, fordi de har taget ansvar og lederskab over for deres egne arbejdsforhold. Der er jo meget, man ikke selv er herre over, og det er let at falde hen i ynk og klynk. Men i Gråsten har de erkendt, at de ikke kan gøre noget ved de magre budgetter, men at de kan gøre noget ved, hvordan de selv tænker. De har forstået, at det eneste, vi har kontrol over i det stadige forandringspres, vi må leve med at være under, er os selv. Derfor er det også ærgerligt, at man ikke har kunnet finde penge til at beskrive deres metode, så andre kunne få mere glæde af det arbejde, de har gjort," siger hun.

Læs mere om ledelse
www.taniaellis.dk og www.inspiratorium.dk (sidstnævnte link fungerer ikke længere)
Her kan findes artikler skrevet af Tania Ellis om ledelse. Blandt andet artiklen "En ledelsesmodel for fremtidens Danmark", som hun vandt Berlingske Nyhedsmagasins opgavekonkurrence med i 2004.
Bøger:
Ellis, Tania: De Nye Pionerer, Jyllands-Postens Forlag 2006 (om social ansvarlighed og innovation som ny megatrend).
Covey, Stephen: Den 8. Vane, Schultz Forlag, 2005 (om lederskab og de nye lederroller).


En børnehave for fremtiden

Pædagoger og forældre i Stjernevejens Børnehave er ikke tilfredse med de fysiske rammer og de vilkår, som de har i dag. De har derfor udarbejdet visioner for, hvordan den ideelle børnehave skal se ud. Og de stopper ikke der. De arbejder målbevidst på, at deres ide er ført ud i livet i 2010. Læs i næste nummer af Børn&Unge, hvordan de tænker sig, at "Fremtidens bæredygtige børnehave" skal se ud.