Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 03
Incestofre lades i stikken
Hårdt ramte og behandlingskrævende incestofre lades i stikken af den danske stat. Kan 11 psykologtimer ikke gøre skaden god igen, må de sejle deres egen sø.
Af: Mads Louis Orry
Vil du som incestoffer have hjælp fra staten, må du ikke have det for dårligt. Det fremgår af en rapport om den gratis psykologhjælp, som det tidligere Socialministerium gav ofre for seksuelle overgreb fra 2004 til 2007.
600 ofre er i perioden blevet hjulpet indenfor de 11 psykologtimer, som de maksimalt kunne modtage. Men ikke alle får hjælp.
Ofre, der er for dårlige til, at den tidsbegrænsede psykologbistand kan gøre nytte, er bevidst blevet sorteret fra. Argumentet for frasorteringen er, at der ikke er grund til at begynde en session med psykologen, hvis den alligevel ikke hjælper.
De hårdt ramte ofre må søge hjælpen andetsteds, men hvorhenne er uvidst.

Det forklarer forfatter til evalueringsrapporten, konsulent Lis Barlach fra Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der administrerede psykologprojektet. Hun bekræfter, at de særligt behandlingskrævende incestofre ikke modtager hjælp fra denne ordning.
"Vi har ingen viden om, hvad der sker med dem nu. Det afhænger af, om de formår at søge hjælp i kommunerne for eksempel," siger Lis Barlach.
Hun hæfter sig ved, at de hårdest ramte ofre tit ikke engang magter at komme til ansøgningssamtalerne, fordi de har det for dårligt. De giver op langt før.

Kroner og øre styrer. I evalueringsrapporten beskrives det som en positiv effekt, at de hårdest ramte incestofre ikke får hjælp. Her står, at "ansøgningsprocessen, som har fordret, at den enkelte ansøger har skullet yde en aktiv indsats, har haft en positiv effekt, dels som en frasortering af borgere, der har det så dårligt, at elleve psykologtimer ikke ville kunne hjælpe dem."
Formanden for Dansk Psykolog Forening, Roal Ulrichsen, beklager, at pengene afgør, hvem der får hjælp af staten - ikke ofrenes psykiske krisetilstand.

"Der er gået økonomi i den. Vi er vant til at kunne gå til psykolog og læge, når vi har brug for det og så tænke på pengene bagefter. Her er det omvendt, fordi der eksisterer en poltisk fastsat grænse på 11 timer," siger han og kalder det "de barske vilkår i det moderne Danmarks sundhedssystem".

Roal Ulrichsen mener forsøgsordningen er en "relativ succes".
"Det er ærgeligt, at de, som har mest brug for det, ikke får hjælp. Hvis man ikke formår at udfylde en formular, fordi man har det for dårligt, får man ingen hjælp. Hvis man virkelig vil afhjælpe problemet med de psykiske men efter seksuelle overgreb, så hjælper man den "tungeste" gruppe først," siger Roal Ulrichsen.

Facts om seksuelle overgreb
- Op mod 70 procent af de personer, der har været udsat for seksuelle overgreb som barn, får følgeskader i voksenlivet.
- Konsekvensen af overgrebene er ofte angst, depression, lavt selvværd og vanskeligheder ved at indgå i og fastholde nære relationer.
- Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 3-11 procent af alle danske børn har været udsat for seksuelle overgreb.
- Både drenge og piger udsættes for seksuelle overgreb, dog i forskelligt omfang: Det sker for 3-16 procent af alle piger og for 1-7 procent af alle drenge.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed