Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Skolen skal også være parat til børnene
Pædagoger spiller mange steder en vigtig rolle i overgangen fra børnehave til skole, hvilket udfolder sig på vidt forskellig vis landet over. Anja Stanek skal undersøge, hvad børnene har brug for, og hvordan professionelle voksne bedst støtter dem.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger du?
»Projektet handler om overgange for børn fra børnehave til skole. Vi vil prøve at forstå, hvordan man i børnehaven vurderer, om børn er skoleparate, og hvordan man gør det i skolen. Vi skal have et overblik over, hvordan man arbejder i kommunerne med at understøtte børns overgang. Der er jo et hav af forskellige arrangementer. Alt fra tidlig SFO-start, almindeligt skift fra børnehave til skole hen over sommerferien eller rullende skolestart – og det er krydret med adskillige forskellige typer af samarbejdsmetoder, materialer og pædagogiske overgange. Som det seneste nye har jeg har spottet, at kommunerne arbejder med at lade børnehavepædagogerne flytte med børnene over i den tidlige SFO-start, så der bliver glidende overgange på den måde. Men hvor mange, der gør den slags, og hvordan de gør det, ser vidt forskelligt ud.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Børn har brug for, at vi ved noget. Det hele handler om at blive klogere på, hvordan det ser ud, når man sidder der som barn. Hvad har børnene brug for, vi gør? Hvor kommer vi til at overse eller misforstå noget på børnenes vegne? Vi er meget opmærksomme på skolestart og på, at børnene skal blive frygteligt parate, men i virkeligheden er der grænser for, hvor meget vi ved om, hvad det vil sige at blive parat til at gå i skole. Der er en tendens til at tænke, at hvis børnene bøvler og gør noget andet end det, vi gerne vil have dem til henne i skolen, så er der blevet fejlet i børnehaven. En af mine teser er, at skolerne ikke er helt klare på, hvilke børn de skal tage imod. Der er simpelthen noget om børn, som de ikke ved – lige så vel som, at børnehaven måske mangler viden om, hvad børnene har brug for at blive rustet i. Vi mangler viden om, hvordan vi bedst støtter børnene i den overgang, og hvordan vi bedst støtter de professionelle i at støtte børnene.«

Hvordan gør du?
»At få et overblik handler om at nærstudere kommuners beskrivelser af, hvordan de arbejder med overgange. Der er meget dokumentanalyse. Den anden del af projektet er et kvalitativt studie, hvor vi har samarbejdsaftaler med tre skolediskriter i tre forskellige kommuner, der arbejder med overgange på tre forskellige måder. Helt praktisk har vi foretaget deltagende observationer ude i de nuværende børnehaveklasser for at få en forståelse af, hvad børnehaveklasserummet anno 2017-18 er for et rum. Hvad skal børn gøres parate til at træde ind i, og hvad forventer man, at de skal kunne i skolen? Planen er, at vi i løbet af foråret skal følge de nuværende børnehavebørn i deres børnehaver og blive klogere på, hvordan man arbejder hen mod skoleparathed, inden de flytter til den tidlige SFO, børnehaveklasse eller rullende skolestart. Og så skal vi følge børnene, når de er startet i skole henover sommeren.«

OM FORSKEREN OG PROJEKTET
Anja Stanek er lektor på Institut for Psykologi på SDU og undersøger overgangen fra daginstitution til skole i projektet ’Samskabende pædagoger i overgangen fra børnehave til skole’. Formålet med forskningen er at undersøge forskellige modeller for overgange, hvor pædagoger spiller en central rolle. Med afsæt i et børneperspektiv undersøger Anja Stanek, hvad der skal til for at skabe både en børneparat skole og skoleparate børn. Projektet forventes afsluttet i november 2018. Det er finansieret af SDU og BUPL’s forskningsfond.