Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 12
Hjælp til det basale
Projekt "Godt job - Godt arbejde" skal gøre BUPL nærværende for pædagogen på gul stue. Nyt rollefag til tillidsrepræsentanten
Af: Ivan Enoksen
Hvis nye tider kræver nye skikke, kan det ikke kaldes en tilfældighed, at det netop er BUPL's fagforening på Fyn, som er gået i gang med at nydefinere tillidsrepræsentantens rolle og relation til arbejdspladsens ledelse. Men ikke nok med det. Projekt "Godt job - Godt arbejde" tegner til også at kunne få mærkbare konsekvenser for BUPL Fyns måde at være fagforening på.

Dilemmaer. Forhistorien kort: I 1992 overgik daginstitutionerne i Odense til en udstrakt grad af selvstyre. Det indebar blandt andet, at den flade ledelsesstruktur på de pædagogiske arbejdspladser blev afløst af en mere hierarkisk.
I 1996 foretog BUPL Odense, dengang selvstændig fagforening for pædagogerne i den fynske hovedstad, en undersøgelse, hvis hovedkonklusion var, at der med selvstyrets indførelse var skabt en række dilemmaer mellem ledere, tillidsrepræsentanter og fagforening. Et af dem var, at lederne var blevet mere magtfulde, og at tillidsrepræsentanterne havde svært ved at hamle op med chefens status og større faktuelle viden. Undersøgelsen afslørede også, at yngre og nyudannede pædagoger i bred almindelighed ikke gad fagpolitik.
Ligeså foruroligende var det, at et betydeligt antal af de odenseanske daginstitutionsledere mere specifikt ikke gad BUPL. I perioden januar 2001 til februar 2002 meldte 32 af dem sig således ud af BUPL og gik over i Ledernes Hovedorganisation. Som begrundelse gav de, at interessemodsætningerne mellem dem som ledere og BUPL var blevet uoverstigelige.

Hjælp på vej. Ambitionen bag Projekt Godt job - Godt arbejde er blandt andet at gøre BUPL Fyn mere konkret og nærværende for medlemmerne ude på arbejdspladserne. Menige såvel som overordnede.
Faglig sekretær Anne Apollo, leder af projektet, siger:
»I vores egne og i forbundets politikpapirer står der, at der skal være en sammenhæng mellem kvalitetsudvikling, personalepolitik og lønpolitik. Men ingen steder står der, hvordan institutionerne får skabt denne sammenhæng. Det er det, vi gerne vil hjælpe dem med, for det er åbenbart, at mange institutioner synes, det er svært. De føler sig på herrens mark. Man kan selvfølgelig mene, at det må være arbejdsgivers bord, og at det ligger i udkanten af, hvad en fagforening skal tage sig af, men når nu arbejdsgiverne ikke rykker til undsætning, så må vi jo gøre det,« siger Anne Apollo
Det vil efter hendes mening endda være i god overensstemmelse med, hvad medlemmerne forventer af deres fagforening.
»BUPL's seneste medlemsundersøgelse viste, at pædagogerne først og fremmest vil, at fagforeningen beskæftiger sig med ting, som har betydning for deres hverdag i institutionerne.«

På omgangshøjde. Tre fynske daginstitutioner - Børnehuset Afrodite i Odense, den integrerede institution Skovtroldene i Otterup og Provst Hjortvejs Børnehave i Nyborg - udgør forsøgslaboratorierne for et projekt, som også eksperimenterer med tillidsrepræsentanten i et nyt rollefag. Grundantagelsen er, at den gamle rolle - tillidsmanden som den skriftkloge, kontrollanten og formidleren - er død. Rollen har fået flere facetter. Tillidsrepræsentanten skal, sammen med institutionslederen, være den, der definerer og gennemfører udviklingsprocesser og skaber sammenhæng.
»Hvis vi som fagforening vil bevare indflydelse på, hvad der sker på institutionsområdet, er det afgørende, at vores tillidsrepræsentanter er ligeså godt og bredt funderet som lederne,« siger Anne Apollo.

Faglig nærhed. De første erfaringer er positive. De involverede tillidsrepræsentanter giver alle udtryk for, at de har fået et mere interessant og betydningsfuldt TR-arbejde. Og at de i kraft af projektet er kommet meget tættere på institutionslederen.
De er til gengæld også opmærksomme på, at situationen indbyder til rolleforvirring.
»Jo længere projektet skrider frem, jo tættere bliver samarbejdet med ledelsen. Og jeg kan mærke, at her skal jeg passe på. Ikke fordi der er samarbejdsproblemer. Tværtimod. Jeg kommer måske for tæt ind på ledelsesteamet, så det kan være svært samtidig at have rollen som tillidsrepræsentant for mine kolleger. Især hvis der lige pludselig skulle opstå en konflikt,« udtaler Gurli Laursen, tillidsrepræsentant i Provst Hjortvejs Børnehave i Nyborg, til det første nummer af det nyhedsblad, som orienterer om projektets forløb.
TR-kollega Jan Lindquist, Børnehuset Afrodite i Odense, siger samme sted: »Det kan nogle gange være svært at jonglere rundt med alle kasketterne på én gang. Tovholder i projektet. Tillidsrepræsentant for kollegerne, og tillidsrepræsentant for lederen. Derfor er vigtigt, at min leder og jeg hele tiden er bevidste om, hvilke kasketter vi har på, når vi snakker om de forskellige ting. Ellers kan det nemt kom til at skride for os.«
Projekt Godt job - Godt arbejde, der er finansieret af blandt andet BUPL's og SL's fælles Udviklings- og Forskningsfond, forventes afsluttet i løbet af april.