Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 50
Nye fagbøger

Af: Vibeke Bye Jensen
Musikken spiller en rolle - en bog om musik med de 0-8-årige + Tryllestøv (sangbog, + cd'en Tryllestøv) af Hanne Eir og Gitte Gregersen. Forlaget Dansk Sang, http://www.dansksang.dk, kr. 272,- + kr. 96,- + kr. 112,- 208 s. 72 s. 31 skæringer.
Håndbogen "Musikken spiller en rolle" er bogen om barnets udvikling med musikken som det centrale omdrejningspunkt. Den har 20 kapitler om blandt andet kunstens betydning, hvordan musikken påvirker barnets udvikling, barnets sansemotoriske og motoriske udvikling, den sproglige udvikling, barnestemmen, leg, fortælling og drama samt overgangen til instrumentalundervisningen. Ud over teori om barnets musikalske udvikling beskæftiger bogen sig også med, hvordan man støtter den udvikling, og hvordan man giver barnet musikalske oplevelser og musikfaglige færdigheder.
Sammen med bogen eller for sig kan købes en sangbog med 31 sange med ideer og legebeskrivelser samt enkle spillesatser og forslag til dramatiseringer og fortælling. For at lære sangene eller bare lytte til dem er den tilhørende cd anvendelig.

Frirum og fantasi - misbrugsforebyggelse blandt børn og unge, af Eckhard Schiffer. Gyldendal, kr. 148, 135 s. (oversat fra tysk).
Hvorfor blev Pippi Langstrømpe og Huckleberry Finn ikke misbrugere? Forfatteren bruger de to figurer som billeder på, hvad der skal til for at forebygge misbrug af alkohol, stoffer og andre afhængighedsformer som for eksempel spiseforstyrrelser. Hans pointe er, at de fra deres tidligste barndom - gennem frirum og tilflugtssteder - fik mulighed for som børn at udleve deres fantasier og længsler. Der gives forslag til forebyggelse af misbrug, og der tages udgangspunkt i godnatlæsning, eventyr, billeder/ malerier, naturoplevelser, børneværelsers indretning, fantasiudviklende legetøj samt åben kommunikation om angst og præstationspres.

Pædagogisk dokumentation, af Christina Wehner-Godée. Gyldendal, kr. 158, 143 s.
Pædagogisk dokumentation hjælper pædagoger og lærere til at blive klogere på børns måde at lære på. Pædagogisk dokumentation hjælper voksne til bedre at tage vare på børns nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Forfatteren, der underviser i metodik og pædagogik ved Lärarhügskolan i Stockholm, gennemgår forskellige dokumentationsmetoder - skrevne notater, lyd- og videooptagelser og fotografier - og viser, hvordan man med udbytte kan betragte hændelser og situationer i børnehaven og skolen udefra og få nye perspektiver på børns læring - og på sit eget virke.

Børns angst - en bog til forældre, af Lars Koberg Christiansen og Aase Hill-Madsen. Forlaget Høst & Søn, kr. 250, 208 s.
Bogen er tænkt som en brugsbog til forældre, men kan vel sagtens læses af pædagoger, der også møder børns angst. I bogen beskrives de velkendte situationer i dagligdagen, hvor børn bliver bange. Den ser dem med børnenes øjne, og den ser dem med de voksnes øjne. Forfatterne har tilstræbt at beskrive hele bredden i børns angst fra de små stød, som livet naturligt giver, over den angst og utryghed, som i perioder kan præge et barn og bekymre de voksne, til reaktionen på egentlige traumatiske begivenheder, som muligvis vil stille krav om en professionel indsats. Forfatterne er begge psykologer med mange års erfaring med børn og familier.