Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 35
Somali-sag slut
BUPL og Somalisk Forening i Århus har efter mægling i byretten indgået en aftale, der skal forhindre grundløse anklager om seksuelle overgreb i institutionerne
Af: Rikke Viemose
Der står både blomster og chokolade på Birgit Friis' bord i disse dage. Gaverne kommer fra taknemmelige pædagoger, der endelig føler sig rensede for mange måneders anklager om seksuelle overgreb.
"Medlemmerne føler det som en stor lettelse. Nu kan de hænge den her aftale op i deres institutioner og på den måde løfte anklagerne fra deres skuldre," siger Birgit Friis.
Som faglig sekretær i BUPL Århus har hun det seneste år været travlt beskæftiget med de usædvanligt mange anklager om seksuelle overgreb, som somaliske forældre har rejst mod pædagoger i byen. I en periode over fem år blev en lang række sager rejst af somaliske forældre, og ikke i én eneste blev mistanken fundet begrundet. Det har ofte haft store personlige konsekvenser for pædagogerne, ikke mindst fordi beskyldningerne ofte er blevet fastholdt, selvom pædagogerne var frifundet.
Mohamud Hersi Aden fra foreningen Somalisk Forum fastholdt blandt andet i Børn&Unge sidste år at have beviser for et pædofilt netværk på to-tre institutioner i Århus, selvom politiet ikke havde fundet belæg for det.
På den baggrund stævnede BUPL den somaliske forening, og efter et syv timer langt mæglingsmøde i byretten er parterne blevet enige om en aftale, hvori der blandt andet står: "hvis tidligere udtalelser har givet anledning til misfortåelser og ubegrundede mistanker mod konkrete personer og institutioner." Af aftalen fremgår det også, at der ikke er belæg for at mistænke ledere eller andre ansatte for at samarbejde med pædofilringe, samt at Somalisk Forum fremover vil respektere anklagemyndighedens afgørelser i sådanne sager. Herudover stiller begge parter sig åbne over for et samarbejde.

Grænsen blev nået. Med den aftale tror Birgit Friis på, at det er slut med grundløse anklager.
"Jeg har tillid til, at diskussionen er skrinlagt, og at de somaliske familier nu kan benytte institutionerne som alle andre uden problemer," siger hun.
"Nogle fra somali-side har givet udtryk for, at det vil begrænse deres ytringsfrihed, men det mener jeg ikke. Det handler om, at man skal respektere det danske retssamfund. I BUPL kan vi ikke leve med, at vores medlemmer bliver kriminaliseret, og at afgørelserne i det danske retssystem ikke bliver respekteret."
Birgit Friis mener også, at sagen kan have en anden positiv effekt.
"I integrationsdebatten efterlyser mange, at vi i Danmark forklarer vores værdier og forventninger, og at vi sætter grænser. Det har vi nu gjort i BUPL. Med den her sag har vi defineret, hvad vi kan finde os i, og hvor grænsen går," siger hun.

Børn&Unge har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mohamud Hersi Aden, men til Århus Stiftstidende siger han, at han er meget tilfreds med aftalen.
Man kan læse Børn&Unges tidligere artikler om sagen på www.boernogunge.dk eller på www.bupl.dk

Der indrykkes en fælles udtalelse i Børn&Unge, hvorefter man i fællesskab udtaler:

"Parterne er enige om, at danske institutioner er trygge og velfungerende for børnene. Der er focus på at forebygge overgreb mod børn/unge. Til at løse eventuelle problemer er der udbygget beredskab.
BUPL og Somalisk Forum har et fælles overordnet mål om at forhindre, at der forekommer overgreb mod børn/unge i danske institutioner.

Der er ingen konkret mistanke mod ledere og andre ansatte i århusianske institutioner, og der er ikke belæg for at mistænke ledere og andre ansatte for at samarbejde med pædofiliringe.
Man beklager således, hvis tidligere udtalelser har givet anledning til misforståelser og ubegrundede mistanker mod konkrete personer og institutioner".

Fremtidigt samarbejde:
BUPL accepterer Somalisk Forum som interesseorganisation for somaliske forældre i Århus og er åben for samarbejde. BUPL kan f.eks. stille kommunikation og lokaler til rådighed for en orientering af pædagogerne om somaliske forhold.
Somalisk Forum påtager sig at fortsætte arbejdet med at orientere somaliske forældre om kulturen i danske daginstitutioner.
Somalisk Forum tilkendegiver fuldt at ville respektere anklagemyndighedens afgørelser i forbindelse med anmeldelse af mistanker om pædofile overgreb.
Parterne har fuld frihed til at deltage i den generelle debat om pædofili, men udtaler sig ikke om konkrete sager og vil ikke retsstridigt videregive oplysninger, der er egnede til at identificere personer eller institutioner, hvor anmeldelsen er afvist som grundløs.
Parterne har hver især ansvaret for at sikre, at eventuelle fejlcitater og misforståelser rettes i de relevante medier.

Denne fælles udtalelse er at anse som en pressemeddelelse. Parterne forpligter sig til alene at henvise til denne ved omtale af sagen.
BUPL foranlediger aftalen optaget i bladet Børn&Unge.
Somalisk Forum forpligter sig til at optage aftalen på dansk og somalisk i deres nyhedsblad.

Aftalen tilføjes i sin helhed retsbogen, hvorefter sagsøgeren hæver sagen.
Århus den 18. august 2003