Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 21
BUPL mener: Kreativitet gennem professionalitet
Pædagoger har i kraft af uddannelse og praksis en enorm viden og erfaring med, hvordan vi skaber de bedste betingelser for børn og unges livsudfoldelsesmuligheder.
Af: Allan Baumann - medlem af forretningsudvalget
Regeringen har en plan. Danmark skal være blandt verdens førende, når det gælder innovation og iværksætteri - kreativitet. Det er en prisværdig ambition. Et land, der er præget af åbenhed, engagement, frihed og demokrati - som er nogle af forudsætningerne får at skabe et kreativt og innovativt miljø - lyder tillokkende. Kreativitet kræver fri adgang til viden. Det kræver strukturer, hvor forskellige fagligheder kan mødes på kryds og tværs i dialog, fordi det er denne frie videns- og erfaringsudveksling, der er det basale udgangspunkt for at udvikle nye ideer. Kreativitet er eksisterende viden sat sammen på nye måder, og det kræver et socialt fællesskab, som opfordrer til og fremmer en sådan udveksling.
Men hvad er så regeringens medicin for ambitionen? Effektivitet, økonomisk rationalitet og snævert fokus på målbar viden og færdigheder. Slut med såkaldte fjumreår i uddannelserne, nu skal alle hurtigst muligt igennem systemet. Slut med gruppeeksamen og mindre projektarbejde. Flere test. Flere forudbestemte planer om, hvad børn og unge skal kunne. Fokus på større og mere (økonomisk) effektive (dag)institutioner. Fokus på konkurrence mellem institutionerne - helst mellem offentlige og private (dag)institutioner. Eller kort sagt: Velfærdsinstitutionerne skal drives som private virksomheder, hvor bundlinjen er afgørende.
Jeg tror ikke, det skaber innovation og kreativitet. Jeg tror, vi skal gå den modsatte vej. Jeg tror ikke, vi skal give pædagoger, lærere og andre professionelle mindre frihed, men mere. Pædagoger har i kraft af uddannelse og praksis en enorm viden og erfaring med, hvordan vi skaber de bedste betingelser for børn og unges livsudfoldelsesmuligheder. Pædagoger ved, hvordan børn og unge motiveres til at lære og til at udvikle sig. Pædagoger ved, hvordan der skabes sociale fælleskaber, hvor læring og udvikling kan udspille sig. Og pædagogerne ved - sammen med børnene/de unge og deres forældre - hvad det er vigtigt at lære. Og det er netop indhold, den enkeltes motivation og det sociale rum, der er læringens tre grundpiller.
Derfor skal vi som pædagoger sige til regeringen: - Ja, vi deler jeres ambition om et samfund, der bygger på kreativitet og innovation. Men fortæl os ikke, hvordan vi skal arbejde. Giv os i stedet bedre muligheder for at bruge vores professionelle viden og erfaringer. Vi både kan og vil.