Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 33
Flere for tidligt fødte børn
Aldrig tidligere er der født så mange for tidligt fødte børn i Danmark. Og intet tyder på, at kurven knækker. Især antallet af ekstremt for tidligt fødte børn vokser støt, viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.
Af: John Peters
Helt nye tal fra Sundhedsstyrelsens Fødselsregister, som Børn&Unge har fået beregnet, viser, at antallet af for tidligt fødte børn aldrig har været større end nu. Navnlig er antallet af ekstremt for tidligt fødte børn inde i en støt stigende kurve, og på intet tidspunkt de sidste 30 år har antallet af for tidligt fødte børn været inde i en faldende tendens. Og intet tyder på, at kurven vil flade ud. Snarere tværtimod.
I 1981 var det 4,2 procent af en årgang, som blev født før uge 36, mens det i 2001 var 7,1 procent af en årgang, som kom for tidligt til verden. For de ekstremt for tidligt fødte - altså de børn, som blev født før 27. uge - er udviklingen også klar. Her er antallet tredoblet fra 0,1 procent af en årgang i 1981 til 0,3 procent sidste år.
I tal bliver der i gennemsnit født cirka 4.500 børn for tidligt hvert år med en stigende tendens.
Forklaringen på udviklingen er ikke enkel, men skyldes flere faktorer, forklarer afdelingslæge i Sundhedsstyrelsens børne- og ungeafdeling, Tove Petersen. Først og fremmest skyldes udviklingen den fertilitetsbehandling, som barnløse er blevet tilbudt de sidste 30 år. Behandlingen betyder flere tvillinge- og trillingefødsler, og disse børn går kun yderst sjældent tiden ud. Samtidig tilbydes forældre nu hjælp til barn nummer to, og det vil øge antallet af for tidligt fødte i de kommende år, vurderer Tove Petersen.
»Men der er også andre forklaringer. Behandlingen af de for tidligt fødte børn er blevet væsentligt bedre med årene, og det betyder, at børn, der tidligere ville være rubricerede som dødfødte, nu viser sikre livstegn og derfor tæller med som levendefødte. Men tallene viser ikke noget om deres livsduelighed,« siger Tove Petersen.
Det er ikke kun i Danmark, at stadig flere børn fødes for tidligt. Samme tendens går igen i hele den vestlige verden. Den vestlige levevis kan efter Tove Petersens mening også spille ind.
»Vi kender ikke rigtigt effekten af rygning, men det betyder ganske sikkert også noget for ventetiden. Vi ved også, at unge, vestlige kvinder i dag er "tungere" end tidligere, og at dårlig form og overvægt kan have en betydning for fødselstidspunktet. Vi har ikke sikker dokumentation, men det betyder dårligere vilkår for det ufødte barn,« siger Tove Petersen.