Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 19
Der lugter af tis
Gennem flere år har både pædagoger og børn i den fynske børnehave Vaskehuset dagligt gået rundt i en kraftig lugt af urin, uden at nogen har taget ansvaret. Kommune og institution er nemlig ikke enige om, hvem der skal betale for at få lugten fjernet
Af: Birgitte Avnesø
På slemme dage lugter der som et flittigt brugt banegårds-pissoir.
På gode dage formår duften af nybagte boller at overdøve stanken af urin i børnehaven Vaskehuset, der ligger i den lille kommune Ejby på Fyn.
Lugten stammer fra børnetoilettet, hvor et murstensgulv opsuger børnenes urin, hver gang de strinter ved siden af. Med årene er problemet blevet værre og værre, og de sidste tre-fire år har børn og personale gået rundt i en næsten daglig dunst af urin.
»Nogle af børnene siger direkte, at de ikke har lyst til at gå ind på toilettet, når de leger ude. Men kan det være rigtigt, at børn skal få ondt i maven og tisse ekstra meget i bukserne, fordi de ikke kan holde stanken ud på børnehavens toilet? Som forældre går vi en lang bue uden om toiletterne, når vi henter og bringer børn. Vi undgår helst at gå derud for ikke at blive dårlige, men stanken forfølger os både i opholdsrum og garderobe,« siger Charlotte Mikkelsen.
Hun er nyvalgt formand for forældrebestyrelsen, og en af hendes første opgaver har været at få ændret toiletforholdene. Og det omgående. For Charlotte Mikkelsen er det komplet uforståeligt, at ingen har taget initiativ til at få gulvet brækket op og få en ny, vandtæt belægning lagt på i stedet.
»Jeg kan ikke forstå, at kommunen har set gennem fingrene med det så længe. Det er både kritisabelt og meget problematisk, at det ikke har haft højeste prioritet. Vaskehuset er en selvejende institution, men kommunen køber sin pasningsydelse der, og jeg er forarget over, at man skyder det fra sig og lader det sejle. Der er jo også en sundhedsmæssig risiko,« siger formanden.

Hvem skal betale. Indtil nu har hverken kommune eller institution ønsket at betale de omkring 35.000 kroner, det vil koste at få et nyt gulv. Vaskehuset er en selvejende institution, og derfor hersker der stor uenighed om, hvem der skal betale for renoveringen. Ejby Kommune er for eksempel ikke i tvivl om, at renovering af gulvet hører ind under almindelig vedligeholdelse og dermed er institutionens hovedpine.
Det er imidlertid ikke leder Ella Nielsens opfattelse.
»Det gulv har fra begyndelsen været uegnet. Der er brugt rå, ubehandlede mursten, og de hører ikke hjemme i en daginstitution. Desuden kan vi ikke finde det beløb, det vil koste at få gulvet taget op. Hvis vi skal betale, bliver pengene taget fra børnene. Der bliver færre aktiviteter, og formentlig må vi droppe vores årlige koloni. Det vil være en meget stor forringelse for både personale og børn,« siger Ella Nielsen, der allerede for tre år siden fortalte kommunen om problemerne med lugten.
Hun bakkes op af sin bestyrelsesformand.
»Udskiftningen af gulvet hører ikke ind under almindelig vedligeholdelse. Der er ikke tale om et nedslidt gulv, men om en gulvbelægning som ikke er forsvarlig. Derfor skal udgiften dækkes af kommunens vedligeholdelseskonto,« siger Charlotte Mikkelsen.
Den udlægning er Herluf Bie ikke enig i. Han er bygningskonstruktør og ansat i teknisk forvaltning i Ejby Kommune. Som sagsbehandler på Vaskehuset mener han ikke, at gulvbelægningen er problemet på børnetoilettet.
»Der er masser af institutioner, der bruger den gulvbelægning. Den har mange gode egenskaber og lever helt op til kravene. Problemet er snarere, at der har været brugt forkerte rengøringsmidler og -teknik. Gulvet er vasket på en måde, så det naturlige fedtstof er vasket væk. Det har man fortsat med at gøre, og det betyder, at urinen lettere trænger igennem,« siger Herluf Bie.
Men den forklaring køber Ella Nielsen ikke.
»Vi har haft en murer til at se på toilettet, og han har konstateret, at gulvet er lavet af mursten. Og vi har hele tiden brugt de rengøringsmidler, der passer til gulvet. Vi bruger et firma, der gør rent i mange institutioner, så jeg tror ikke, at lugten er opstået på grund af rengøringen,« siger Ella Nielsen, der i øvrigt ikke tidligere er blevet præsenteret for Herluf Bies forklaring.

Sovet i timen. Sådan er snakken bølget frem og tilbage. Tiden er gået, mens stanken er blevet.
Der har været kommunale løfter om renovering af ikke bare Vaskehuset, men også kommunens øvrige daginstitutioner, der alle er præget af tidens tand. Løfter, der efterfølgende er taget af bordet igen, fordi de blev for dyre at realisere.
Samtidig har et andet problem i Vaskehuset optaget parterne. Det er nemlig ikke kun børnenes toilet, der lugter. Kloakrøret under personaletoilettet er utæt, og lugten derfra bidrager ikke just til et bedre indeklima i institutionen. Tværtimod.
Også kloakken under børnetoilettet er blevet undersøgt – og frikendt – men alt sammen har det taget tid og betydet, at gulvet på børnenes wc har fået lov at forblive.
Undervejs har hele affæren om lugten udviklet sig til et principielt spørgsmål for Vaskehuset.
»Når vi ikke selv har betalt for et nyt gulv for længe siden, er det fordi, der ikke har været penge til det. Så ville vi have haft et endnu større underskud. Men vi har også ment, at det er så stor en ekstra udgift, at det var rimeligt, at kommunen betalte og gav os en tillægsbevilling,« siger Ella Nielsen.
Det afviser formanden for børne- og kulturudvalget, Alex Gren (H).
»Vaskehuset er en selvejende institution, og derfor er det dens eget ansvar, at gulvet bliver lavet. Det er et følsomt område, hvis vi som kommune blander os i de selvejende institutioner. Det gælder både på godt og på ondt. Set i bakspejlet ville det have været lettest for os at betale og tage slagsmålet bagefter, men som offentlig myndighed er det noget, vi skal være varsomme med,« siger Alex Gren.
Han mener ikke, at sagen har været kendt af Ejby Kommune i mere end et lille års tid.
»Den første officielle henvendelse om lugtproblemerne kommer først i oktober sidste år, og siden har jeg været i dialog med såvel den tidligere som den nuværende formand i Vaskehuset,« siger Alex Gren, der dog erkender, at sagen har trukket urimeligt længe ud.
»Der burde have været reageret prompte, og det er beklageligt. Som jeg ser det, har kommunen sovet i timen. Vi har en tilsynspligt og burde derfor have sagt, at vi ikke kan få passet børn under de omstændigheder. Men det er et drastisk skridt at gøre i et lille lokalsamfund,« siger Alex Green.

Institutionen skal betale. Alt tyder på, at dialogen mellem kommune og institution nu bærer frugt, og at murstensgulvet bliver skiftet ud med et gulv med vandtæt belægning, som bygningsreglementet foreskriver.
Det sker efter, at Charlotte Mikkelsen har henvendt sig til embedslægen for Fyns Amt og samtidig har skrevet til Ejby Kommune og krævet, at kommunen kommer med en sundhedsfaglig vurdering af forholdene i Vaskehuset.
Det brev fik for nylig Alex Gren til at invitere til et møde mellem parterne. Her blev det slået fast, at det er Vaskehuset selv, der må betale for et nyt gulv.
Til gengæld har institutionen fået et rentefrit lån i form af et bevilget underskud, der skal hentes ind over fem-seks år.
Samtidig tilbyder kommunen, at Vaskehuset kan komme ind under Ejby Kommunes rengøringsordning, hvilket institutionen ikke tidligere har været. Det skulle give en besparelse på rengøringskontoen, som i sidste ende vil udligne udgiften til det nye gulv.
Ella Nielsen er glad for, at der langt om længe er kommet en afgørelse. Også selv om udfaldet ikke blev, som hun havde håbet.
»Det er urimeligt, at vi skal betale. Selvom vi får lov til at køre med underskud, så er det jo i sidste ende os, der betaler gildet. Samtidig viser det sig, at vi ikke kan opnå den besparelse på rengøring, som begge parter troede. Men vi giver ikke op. Vi må nu kontakte kommunen igen og fortælle den, at vi ikke kan hente de forventede besparelser hjem,« siger Ella Nielsen.
Heller ikke Charlotte Mikkelsen er tilfreds med den afgørelse, der er truffet. Til gengæld er hun ivrig efter at få fjernet lugtproblemerne.
»Selvom vi ikke har fået den økonomiske håndsrækning fra kommunen, skal det gulv laves. Nu! Så må jeg efterfølgende slås med politikerne. Jeg undrer mig over, at både børnehave og kommunen har ladet stå til så længe, og det er mig en gåde, at personalet overhovedet har kunnet holde det ud,« siger Charlotte Mikkelsen.
Alex Gren har inviteret til endnu et møde, efter han har fået oplyst, at den forventede besparelse på rengøring ikke er realistisk. Han vil også undersøge, hvorvidt gulvbelægningen i børnenes toiletter er lavet af mursten, som både børnehaveleder og murer mener. Eller om gulvet er lavet af klinker, således som Herluf Bie fra Teknisk forvaltning siger.
Hvis gulvet er lavet af mursten, er det en ny situation, siger Alex Gren.
I så fald lever gulvet nemlig ikke op til bygningsreglementets regler om gulve og vægge i vådrum, der skal være vandtætte. Så er det efter al sandsynlighed kommunen, der som ejer kommer til at stå med problemet. l