Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 37
Farlig leg
Det er helt uacceptabelt, at der på kun fire år er sket en stigning i ulykkestilfældene på 32 pct. Det skal være sådan, at børns ophold og brug af legepladser er forsvarlig og sikker.
Af: Lars Udengaard - medlem af forretningsudvalget
Der har været skrevet en del om sikkerhed på legepladser i løbet af sommeren. Senest har bladet Danske Kommuner rapporteret, at der er op til seks meget alvorlige fejl pr. legeplads i gennemsnit. Det er fejl, der i artiklen omtales som dødsfælder
Der er også en opgørelse af, at omkring 10.000 børn årligt kommer til skade på danske legepladser. 44 ulykker om dagen kræver besøg på skadestuen.
Det er helt uacceptabelt, at der på kun fire år er sket en stigning i ulykkestilfældene på 32 pct.
Det skal være sådan, at børns ophold og brug af legepladser er forsvarlig og sikker.
Det overordnede ansvar for sikkerheden er kommunalbestyrelsens - eller bestyrelsens, når det drejer sig om selvejende eller private institutioner.

Og det er faktisk helt uforståeligt, at så mange legepladser er behæftet med fejl og mangler, og at en del legepladser ligefrem er konstrueret forkert. Der er vejledninger og standarder (DS/EN 1176 og DS/EN 1177), som er udarbejdet for at reducere risikoen for alvorlige uheld. Dem kan man bruge både i forbindelse med konstruktionen af en legeplads og i udøvelsen af tilsyn med sikkerheden.
Der er også anden let tilgængelig rådgivning og vejledning på området. BUPL har udgivet pjecen "Uderum", og på BUPL's hjemmeside og en række andre hjemmesider er der information om sikkerhedsforhold. Det gælder bl.a. hjemmesiden fra Teknologisk Institut, men det er vigtigt at slå fast, at uanset om man selv indhentet råd og vejledning, så er ansvaret fortsat placeret i kommunalbestyrelsen eller hos bestyrelsen.

Så der er meget, der tyder på, at mange kommuner svigter deres ansvar. Og svigtet sker på to områder. Dels bliver der ikke systematisk ført tilsyn med legepladserne, f.eks. ved en legepladsinspektørs regelmæssige check, og dels afsættes der åbenlyst ikke tilstrækkelige økonomiske midler til den løbende vedligeholdelse og udskiftning af nedslidte legeredskaber.

Det har i perioder været en myte, at man ikke kan lave sjove, udfordrende og skægge legepladser, når de også skal leve op til det sikkerhedskravene. Det er noget vrøvl. Selvfølgelig kan man det, og jeg skal kraftigt henstille til, at ansvaret tages alvorligt, så antallet af skader kan reduceres væsentligt.

En måde at håndtere problemet på vil være at få certificeret legepladsen, så den overholder alle krav og derefter løbende få den tjekket. Hvor svært kan være?