Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
Sommer, sol, ferie og praktik
Husk at tænke de studerende med i ferieplanlægningen, lyder rådet fra PLS.
Af: Lene Søborg
Ferieplanlægning kan være en udfordring i mange institutioner – der skal blandt andet tages hensyn til lukkeperioder, personalets ønsker, børnetal og skiftende personale i opsamlingsinstitutioner.
Der skal tages hensyn til mange forskellige ting, før alle brikker er på plads i puslespillet. Men der er en vigtig brik, som ikke må glemmes: Sagsbehandler Morten Petersen fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) opfordrer institutionerne til at huske de pædagogstuderende i deres planlægning af sommerferien.
Mange institutioner har 1. juni fået nye studerende i praktik. Det betyder, at en masse nysgerrige og engagerede pædagogstuderende skal gøre sig erfaringer med at være en del af en personalegruppe, en del af normeringen og ikke mindst en del af arbejdsstyrken af pædagogiske medarbejdere.
Men at starte sin praktik i juni kan være en udfordring for mange studerende. En del oplever tvungne lukkedage i sommerferien, hvilket sætter deres økonomi under pres. I de fleste institutioner er sommerferien også en periode, hvor hverdagen ikke ligner den sædvanlige, hvor vejleder og stuekolleger er væk på skift og måske erstattet af vikarer.
»Det kan i nogle tilfælde sætte den studerendes arbejde med praktikkens videns- og kompetencemål under pres, men også udfordre den konkrete praksisbaserede læring. Det er altså et pres, som bliver særligt aktuelt for de studerende, som starter begge deres lønnede praktikker i juni,« siger Morten Petersen fra PLS.
»Derfor opfordrer vi i PLS til, at alle praktikanter hjælpes godt i gang, og at det gode arbejde med vejledningen prioriteres højt, sådan at der ikke kommer til at være alt for stor forskel på, hvilken periode man starter i sin praktik,« siger han.

Læs mere: PLS får mange spørgsmål om ferie og udfordringer i begyndelsen af juni. PLS har derfor samlet alt, hvad der er at vide omkring pædagogstuderende, praktik og ferie på pls.dk/ferie