Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Det store forlig kom i hus. Din løn bliver mere værd
Overenskomstforlig for 573.000 ansatte i kommuner og regioner sikrer pædagoger en stigning i reallønnen. Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø styrkes, mens antallet af TR-beskyttede fastholdes.
Af: Trine Vinther Larsen
Pædagogers pengepung vil veje en smule tungere, når de i de kommende år går i butikker for at købe ind.
Under forhandlingerne om en ny overenskomst, der træder i kraft 1. april 2015, har pædagogerne fået generelle lønstigninger på 5,42 procent over tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent, og dermed er pædagogers realløn sikret og forbedret.
Lønstigninger kom i hus som en del af et forlig om generelle løn- og arbejdsvilkår for alle 573.000 ansatte i kommuner og regioner, herunder 50.000 pædagoger. Forligt er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfælleskabet, som BUPL er en del af.
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, er tilfreds med resultatet.
»For os har det været vigtigt at ­sikre medlemmernes realløn, og derfor er jeg tilfreds med, at vi er kommet igennem med reallønsstigninger. Det er ikke prangende, men det er en lønstigning, som pædagogerne har brug for,« siger BUPL-formanden, som også er tilfreds med, at reguleringsordningen stadig lever. Den sikrer en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked.
Samtidig indføres dog et 'privatlønsværn', som skal sikre, at lønnen i den offentlige sektor ikke stiger mere end i det private. Elisa Bergmann mener, at det kan få negative konsekvenser for ligelønnen mellem mænd og kvinder.
»Det vil det, fordi de offentligt ansatte hovedsageligt er kvinder. Og lønningerne til blandt andre kvindelige pædagoger halter i dag langt efter lønnen i mere mandedominerede fag i det private, selvom fagene har samme uddannelseslængde. Jeg frygter, at det her værn vil øge lønforskellen og modarbejde, at vi kan få ligeløn,« siger hun.
Den samlede ramme er 5,47 procent. Den lille difference mellem de generelle lønstigninger på 5,42 procent og den samlede ramme – 0,05 procent – skal blandt andet bruges på indsatser for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, regulering af ATP og barsel til fædre. Hertil kommer 0,4 procent, som er forhandlet på plads ved BUPL’s egne forhandlinger med KL (se ’Pensionsbidraget stiger til 14.37 %’)

Et fælles problem. BUPL’s formand er glad for nye initiativer i aftalen, som handler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Da Arbejdstilsynet i 2013 besøgte 2.798 dag­institutioner, fandt de flest problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
»Fra KL lyder det ofte, at det er op til den enkelte arbejdsplads at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Vi skal væk fra, at det er den enkeltes ansvar, og hen til at det er et fælles ansvar. Derfor er det en lille sejr, at KL nu er med til at sætte initiativer i værk, der skal være tilbud om hjælp til alle arbejdspladser. Det betyder for mig, at de anerkender problemet og det fælles ansvar,« siger Elisa Bergmann.
Blandt de aftalte initiativer på arbejdsmiljøområdet er øget vidensformidling om psykisk arbejdsmiljø. Dertil vil KL og organisationerne etablere et rejsehold, som skal hjælpe arbejdspladserne og arbejdsmiljøorganisationen i kommunen med at håndtere og forebygge problemerne på arbejdspladsen.

Mere barsel til far. Forhandlingsfællesskabet er også kommet igennem med et krav om en uges mere betalt barsel til mænd, så den øremærkede, lønnede barselsorlov til fædre udvides fra de 6 uger i dag til 7 uger fremover.
»Det sker, uden at der røres ved kvindernes barselsorlov, og vi er glade for at være med til at forbedre forholdene for børnefamilierne,« siger Elisa Bergmann.
I samme ånd glæder hun sig over, at pædagoger med hospitalsindlagte børn i forliget er sikret frihed med løn i 2 uger. I dag har de kun 1 uge.

Antal TR-beskyttede bevares. Tillidsrepræsentanters vilkår på arbejdspladserne og MED-samarbejdet i kommunerne har fyldt meget før og under forhandlingerne.
Forhandlingsfællesskabet har formået at stå imod KL’s krav om færre TR-beskyttede medarbejdere. Det blev aftalt, at et projekt vedrørende MED-strukturen og TR-funktionen skal sikre et fokus på og en forbedring af samarbejdet på arbejdspladsen og med kommunerne.  
»Det handler om at sikre, at medarbejderne bliver hørt og har medindflydelse på eget arbejde. Trivsel, tillid og fokus på kerneydelsen skabes kun, hvis vi anerkender samarbejdet som en forudsætning og et grundlag for dette,« siger Elisa Bergmann.