Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 03
OK 05; Mandefag skal betale
Delforlig om barselsudligning giver bedre kompensation og fordeler udgifterne ligeligt mellem alle en kommunes arbejdspladser. Stor fordel for pædagogområdet
Af: Ivan Enoksen
Det er en økonomisk belastning for pædagogiske arbejdspladser, at så mange af medarbejderne er kvinder i den fødedygtige alder. Problemet opstår, fordi den kompensation, der tilfalder arbejdspladsen, når en medarbejder går på barsel, ikke dækker udgiften til en vikar. Typisk udgør kompensationen 65 procent af den faste pædagogs ordinære løn.
Konsekvensen er, at arbejdspladsen enten må klare sig med mindre end fuld vikardækning, vægrer sig ved at ansætte unge, høj-fertile kvinder eller overskrider budgettet.
Nu er der fundet en løsning, som for det første hæver kompensationsgraden og for det andet fordeler udgifterne ligeligt mellem kvinde- og mandearbejdspladser. Forhandlingssammenslutningen KTO indgik 21. januar nemlig delforlig med de kommunale arbejdsgivere om en såkaldt barselsudligningsordning. Den træder i kraft 1. januar 2007, når de nye storkommuner ser dagens lys.
Delforliget opstiller to refusionsmodeller, som kommunerne kan vælge i mellem eller kombinere, som de nu finder bedst.
I den ene model ydes mindst 80 procent af forskellen mellem dagpengene og lønnen til den, der er på orlov.
I den anden ydes mindst 80 procent af forskellen mellem dagpengene og lønudgiften til vikaren.
Et eksempel på, hvordan det vil virke: Medarbejderen på barsel har 22.000 kroner i månedsløn. Dagepengerefusionen er på 14.000 kroner. 80 procent af forskellen på de 8000 kroner, hvilket svarer til 6400 kroner, lægges til dagpengene, hvorved den samlede kompensation bliver på 20.400 kroner.
Hvor mange pædagoger, der årligt er på barselsorlov, er ikke opgjort, men ud af BUPL's 45.820 kvindelige medlemmer er de 18.419 født efter 1964 og er altså under 40 år.
"Sammen med aftalen fra december, hvor vi nåede frem til, at ansatte på barsel også optjener pension, ser jeg det her som et kæmpe skridt for kvinders ligestilling," siger BUPL-formand Birgit Elgaard.
Ud over barselsudligning indebærer delforliget - det foreløbig tredje i rækken under de igangværende overenskomstforhandlinger - også ret til frihed med løn ved mindreårige børns hospitalsindlæggelse samt forbedringer i aftalerne om pasning af alvorligt syge børn og døende familiemedlemmer i hjemmet. Disse ændringer træder i kraft allerede 1. oktober i år.