Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 28
Nedskæringer; Klubber og fritidshjem bliver til SFO
Århus Kommune skal spare 410 millioner kroner. Daginstitutionsområdet skal fremover reduceres til 0-6 års institutioner og SFO fra 0.-7. klasse. Strukturændringer vil ifølge kommunen ikke betyde ændringer i basisydelsen, men det afviser BUPL Århus Kommune
Af: Steffen Hagemann
I Århus truer en sparerunde af historiske dimensioner hele daginstitutionsområdet. Der er udsigt til en total omstrukturering af daginstitutionerne, og hvis planerne bliver ført ud i livet, er det fremover slut med vuggestuer, børnehaver, byggelegepladser, fritidshjem og fritidsklubber og 0-14 års institutioner. Tilbage vil kun være 0-6 års institutioner og SFO'er for 0.-7. klasses børn.
I alt skal Århus Kommune spare 410 millioner kroner, og daginstitutionsområdet kommer til at bidrage med besparelser for omkring 140 millioner i 2007, voksende til lidt over 200 millioner kroner i 2008, hvor besparelserne slår fuldt igennem. I alt peger Børn og Ungeforvaltningen på besparelser for op til 276 millioner kroner i 2009, når besparelserne er fuldt udmøntet. Skoleområdet slipper med nogle skolesammenlægninger, men bliver ikke skåret i personalet.
Formanden for BUPL Århus Kommune, Henning Truelsegaard, er meget ked af spareforeslagene:
"Det er en frygtelig situation at stå i, at vi skal igennem en sparerunde igen. Og de spareforslag, der er lagt frem, er også nogle frygtelige spareforslag," siger Henning Truelsegaard.
"Vi har afvist, at der overhovedet skal laves en sparerunde. Hvorfor spare i Århus, når staten har et overskud på 80 milliarder kroner på budgetterne? Det er vores helt klare budskab til byrådspolitikerne, at de skal bruge kræfterne på at hente pengene i statskassen, ikke på at lave besparelser i Århus," siger Henning Truelsegaard.
Men Århus Stiftstidende har spurgt de 12 lokalt valgte folketingsmedlemmer, om de kunne hjælpe den trængte kommune med politisk støtte og penge. Fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti var svaret klart nej, og så er der, som de politiske forhold er i dagens Danmark, faktisk ikke mere at komme efter.

Sammenlægninger. 45 millioner kroner vil kommunen finde ved at spare på ledelse i daginstitutionerne. Alle vuggestuer og børnehaver vil blive lagt sammen i nogle større enheder med en leder på fuld tid. De enkelte afdelinger, som de før selvstændige institutioner bliver reduceret til, vil så have en pædagogisk leder, men skal ellers have de samme ydelser, som i dag kendetegner den enkelte daginstitution. Samtidig skal dagplejerne fremover ansættes under daginstitutionerne, lyder forslaget.
I dag er der 345 daginstitutioner med børn i alderen 0-6 år, men Børn og Unge-afdelingen foreslår det reduceret til 92 daginstitutioner. "De sammenlagte daginstitutioner vil oftest være sammenlagt af tre-fire daginstitutioner, det største tal, som er foreslået lagt sammen, er syv," skriver afdelingen i sit prioriteringskatalog.
Men sammenlægningen vil ikke få betydning for børnene, påpeges det også i prioriteringskataloget:
"Basisydelsen i daginstitutionerne bliver dermed ikke påvirket af den nye institutionsstruktur. Børnene vil fortsat blive passet i de nuværende daginstituioner, hvor der er trygge rammer, med en fast personalegruppe, hvor der kan etableres tætte relationer mellem børn og personale, ligesom det daglige forældresamarbejde ikke vil blive påvirket.
Effektiviseringspotentialet i en ny institutionsstruktur med større daginstitutioner vil dermed først og fremmest være i forhold til ledelsesniveauet. Jo større daginstitutioner og jo flere daginstitutioner, som lægges sammen, jo mere ledelsestid vil der kunne spares."
Henning Truelsegaards afviser, at basisydelsen ikke vil blive påvirket:
"Det er reelt besparelser på kerneydelserne i institutionerne," fastslår han.

SFO overalt. For fritidsinstitutionerne foreslår Børn og Unge-afdelingen at spare 54 millioner kroner ved at indføre en såkaldt enstrenget model. Det betyder, at SFO, med skolelederen som den øverste leder, fremover bliver det eneste tilbud til børn fra 0.-7. klasse. Farvel til byggelegepladser, fritidshjem og fritidsklubber. Det hele samles i en SFO pr. skoledistrikt, mens de nuværende bygningsmæssige rammer bevares. Bliver forslaget gennemført, vil der i fremtiden være 48 SFO'er i Århus. Der vil blive nedlagt 350 lederstillinger, men den nye struktur vil give behov for 48 SFO-ledere, 48 souschefer og 103 afdelingsledere. Dermed vil der være omkring 150 ledere i overskud.
Samtidig vil børnene i 6. og 7. klasse få en massiv takststigning på 387 kroner til i alt 893 kroner om måneden. Normalt plejer en takststigning for de store klubbørn at være lig med rigtig mange udmeldelser.
En almindelig SFO-plads kommer til at koste 1641 kroner næste år, så forældre, der har børn i fritidshjem i dag, vil slippe 180 kroner billigere om måneden.

Modulpasning. Institutionernernes vikarbudget bliver også voldsomt beskåret, hvis prioriteringskataloget gennemføres. 27 millioner kroner skal der skæres, svarende til 24 procent af vikarbudgettet.
Forvaltningen har også fremsat et forslag om at spare 61 millioner kroner ved at indføre modulbaseret pasning. Det forslag blev allerede for tre år siden fremlagt i det århusianske byråd, men dengang fik det ikke noget flertal. I Odense Kommune har man netop droppet et forsøg med modulpasning, fordi ordningen viste sig at indholde en merudgift på fire millioner kroner, hvis den blev bredt ud til alle kommunens institutioner (omtalt i Børn&Unge nr. 26/2006).

Kamp. Alt i alt har fremtidsudsigterne for pædagogerne i landets næststørste by sendt humøret på nul-punktet, fortæller Henning Truelsegaard.
"I øjeblikket har vi en rigtig dårlig stemning blandt de ansatte, for når man har lavet de her strukturforslag, så har man reelt meldt ud, at alle ledere og souschefer pr. definition ikke har noget job. Så skal de genansættes i de nye lederstillinger, og de bliver reduceret kraftigt. Så stemningen er ikke ret god. Og risikoen for flere besparelser på institutionsområdet er stor," siger Henning Truelsegaard. Men man har ikke givet op, understreger han:
"De skal ikke få det uden kamp."


AMTS-INSTITUTIONER IKKE FREDET

Til nytår overtager Århus Kommune omkring 1500 medarbejdere fra Århus Amt, når kommunalreformen bliver ført ud i livet. Men allerede nu har kommunen i sparekataloget kig på de nye medarbejdere. Et forslag lyder på at spare 75 stillinger, selvom såvel ansatte som pårørende havde fået det indtryk, at kommunen ville frede amts-institutionerne i en overgangsperiode, skriver Århus Stiftstidende