Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Ny professionsstrategi vedtaget. Pædagoger skal stå stærkere
BUPL har fået en ny professionsstrategi, som både skal give en stærk profession indadtil og sikre faget tydelighed i omverdenen.
Af: Mikkel Prytz
’En stærk pædagogprofession i bevægelse’. Sådan hedder BUPL’s nye professionsstrategi, som blev vedtaget på BUPL’s kongres. En strategi, som frem mod 2030 skal sikre, at pædagoger står stærkere både indadtil og eksternt mod offentligheden og samfundet i det hele taget.
Den nye strategi sætter kursen for BUPL’s arbejde med at udvikle professionen både lokalt og centralt, og det var derfor en spændt Elisa Rimpler, der som formand satte forslaget til debat og afstemning.

Fortroppen
Det gjorde hun blandt andet med henvisning til tidligere tiders håndværkerlaug, som hun kaldte ’fortroppen for fagbevægelsen’.

»Der satte man, og sætter man fortsat, en stor ære i at udføre arbejdet, så man kan være stolt af det. Vi skal have en ambition om, at der skal være den samme stolthed for det pædagogiske håndværk. Og det skal kunne mærkes af alle pædagoger, at man er stolt af at være en del af pædagogprofessionen. Det skal professionsstrategien være med til at løfte,« sagde Elisa Rimpler.

Ved alle det?
Professionsstrategiens vision er, at alle i Danmark i 2030 ’ved, at pædagoger fremmer social bæredygtighed i samfundet og gør mennesker til deltagere i fællesskabet gennem omsorg, dannelse og udvikling’.
Den vision gav anledning til debat på kongressen. For er det udtryk for en nedladende holdning til befolkningen, når man skriver ’alle ved’? Og hvorfor skal man på forhånd låse sig fast på et bestemt årstal ude i fremtiden, når udviklingen i samfundet foregår så hurtigt?
Der var dog ikke flertal for at pille ved visionen i det dokument, der nu er blevet BUPL’s professionsstrategi.

»Alle ved, hvad en læges betydning er for samfundet. Alle ved, hvad en sygeplejerske betyder, og på samme måde skal alle også vide, hvad formålet med en pædagog er,« som Kim Bent Ager fra BUPL Østjylland udtrykte det på kongressen.

På tre ben
Der er tre ben i professionsstrategien. For det første er der fokus på, at pædagoger og ledere er med til at udvikle faget og professionen. Det betyder blandt andet, at BUPL vil stræbe efter flere pædagogfaglige ledere, at det etiske grundlag bliver inddraget i pædagogers faglige valg, og at der bliver en stærk evalueringskultur på pædagogiske arbejdspladser.
For det andet lægger strategien op til, at pædagoger og ledere bruger deres viden og faglighed i debatten om det pædagogiske område. Det skal blandt andet medføre, at pædagogers bidrag tydeligt ses, når der bliver fundet løsninger på samfundets udfordringer.
Og for det tredje er der fokus på at styrke pædagoguddannelsen og pædagogers efter- og videreuddannelse. Her vil BUPL blandt andet arbejde for, at pædagoguddannelsens rammer kommer til at svare til de øvrige professionsbacheloruddannelser.
Det var kongressen, der i 2016 vedtog at sætte gang i arbejdet med en ny professionsstrategi. Med vedtagelsen i år besluttede kongressen også, at der skal gøres status på arbejdet med strategien på de kommende kongresser.