Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 08
Klubuddannelse på vej
Klubarbejdet forandrer sig ligesom alt andet, og vi mener, at vi som fagorganisation har en forpligtelse til at tænke i den bedst mulige kvalificering til arbejdet.
Af: Jane B. Petersen, medlem af forretningsudvalget
BUPLs hovedbestyrelse traf på det sidste møde beslutning om, at BUPL skal arbejde for oprettelse af en ny klubuddannelse.
Det har været en lang proces, hvor ideen og baggrunden for en sådan beslutning har været til debat mange steder. Et af de steder, hvor vi har syntes, det var allermest nødvendigt at diskutere det, har været på møderne med folk fra Ungdomsringen.

HOVEDBESTYRELSEN i BUPL har nu besluttet en ramme, hvori vi kan arbejde videre med såvel indhold som struktur på en sådan ny klubuddannelse.
En ramme, der gør det muligt at tilrettelægge en uddannelse, der både tilgodeser de nye krav, som informationssamfundet stiller om livslang læring og uddannelse, men som også giver mulighed for at overføre de gode principper og værdier, der ligger til grund for den nuværende uddannelse.

DER SKAL IKKE HERSKE nogen tvivl om - og jeg tror, at jeg taler på hele hovedbestyrelsen vegne - at opfattelsen i BUPL er, at de medlemmer, der arbejder i klubberne, laver et kanon flot stykke professionelt pædagogisk børne- og ungdomsarbejde.
Udgangspunktet for at lave en ny uddannelse er ikke en opfattelse af, at den nuværende uddannelse er dårlig, eller at klubpædagogerne er dårligt kvalificerede til deres arbejde.
Men klubarbejdet forandrer sig ligesom alt andet, og vi mener, at vi som fagorganisation har en forpligtelse til at tænke i den bedst mulige kvalificering til arbejdet. En kvalificering, der tager højde for de forandringer og øgede krav, der stilles.
Samtidig mener vi, det er vigtigt, at enhver uddannelse kan ses i en større sammenhæng, således at man har mulighed for både at specialisere sig i form af for eksempel en diplomuddannelse og for at skifte karriere uden at opleve sin nuværende uddannelse som spildt, fordi den ikke tæller noget i den store uddannelsessammenhæng.

MEN DET ER FØRST NU, det store arbejde begynder. Uddannelsens indhold og form skal på plads, og interessen skal vækkes hos dem, der helst skal overtales til at udbyde uddannelsen.
For mig er der ingen tvivl om, at der til dette arbejde skal indgås et vigtigt partnerskab.
BUPL og Ungdomsringen skal i fællesskab tegne uddannelsen færdig, og vi skal ligeledes i fællesskab bære ideen videre til KL og Undervisningsministeriet.

VI HAR ET FÆLLES udgangspunkt, som skal bære projektet igennem. Vi vil en uddannelse, som henvender sig til de medarbejdere, som kan og vil de unge. Dem er der heldigvis rigtig mange af - og de skal have de bedst mulige betingelser.