Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 49
KONGRES 2002 - Leder: Solidarisk politik
BUPL's kongres tog med sine diskussioner og politiske udtalelser kraftigt afstand fra regeringens politik på børn- og ungeområdet
Af: Forretningsudvalget - Bente Sorgenfrey - Annette Trads Hansen - Henning Pedersen - Lis Pedersen - John Langford - Allan Baumann - Lisbeth Schmidt Jespersen
De grundlæggende principper om lige muligheder for alle, social tryghed og en solidarisk fordelingspolitik er og skal være fundamentet i velfærdssamfundets udvikling. Sådan hedder det bl.a. i formuleringerne af BUPL's fremtidige virke, som opridser rammer og indhold for organisationens arbejde i de kommende år.

Med VK-regeringen og dens udmeldinger er velfærd og pædagogisk faglighed sat under et voldsomt pres.
Den kendsgerning, at over halvdelen af landets kommuner i 2003 vil foretage egentlige nedskæringer på børn- og ungeområdet, betyder yderligere kvalitetstab, og den barske virkelighed er, at pædagoger får vanskeligere ved at løfte den daglige opgave på landets institutioner og bidrage til børn og unges trivsel og udvikling på den måde, vores pædagogiske faglighed kvalificerer os til.

BUPL's kongres tog med sine diskussioner og politiske udtalelser kraftigt afstand fra regeringens politik på børn- og ungeområdet. Det hed bl.a. i en af de politiske udtalelser, at regeringens politik står i skærende kontrast til den kendsgerning, at Danmark er et af verdens rigeste lande.

Derudover sender kongressen med den lønpolitiske udtalelse et signal om, at vi i den kommende kongresperiode skal have en nødvendig og bred debat om fremtidens lønstrategi og lønmodeller.

Med Fremtidigt Virke som arbejdsplan har kongressen skitseret fire temaer i arbejdet, nemlig velfærd, decentralisering, pædagogisk faglighed samt skole og fritid. Som nyt forretningsudvalg vil vi sætte kræfterne ind for at udfylde denne plan.

Konsekvenserne af den stigende decentralisering sætter i den nuværende politiske situation et særligt fokus på opgaverne for lederne. De spiller en stor rolle i den pædagogiske udvikling på området, og de skal have de bedst mulige vilkår for at lede institutionerne.

Med kongressens beslutning om dannelse af en lederforening styrker vi det samlede institutionsområde til gavn for samtlige af BUPL's medlemmer.

Vi må sammen styrke den pædagogiske faglighed - bl.a. gennem den Pædagogiske Profil - til gavn for både fagets udøvere og for børn og unges liv og hverdag. Og vi må skærpe vores fagpolitiske udvikling sammen med den øvrige fagbevægelse.

Vi ser frem til arbejdet og til samarbejdet.