Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 38
BUPL-A trues af strejke
Medarbejdere i pædagogernes arbejdsløshedskasse har to gange nedstemt det resultat, deres forhandlere er kommer tilbage med. Stadig håb om mindelig løsning
Af: Ivan Enoksen
HK har på grund af en lønstrid varslet konflikt for 32 sagsbehandlere i pædagogernes arbejdsløshedskasse, BUPL-A. Det dramatiske skridt er taget, fordi de ansatte i to omgange har nedstemt det resultat, deres forhandlere er kommet hjem med. Ved seneste afstemning var der 14 nej-stemmer, 10 ja-stemmer, mens otte ikke afgav stemme.
Uenigheden mellem medarbejderne og BUPL-A går på, hvem de 32 sagsbehandlere vilkårsmæssigt med rimelighed kan sammenligne sig med. BUPL-A mener, at det skal være med ansatte med tilsvarende arbejdsopgaver i andre arbejdsløshedskasser, mens medarbejderne finder det mere relevant at drage paralleller til de ansatte i BUPL.
Hvis sidstnævnte optik anvendes, får man ét resultat, mens et helt andet fremkommer, når der drages sammenligning med forholdene i andre arbejdsløshedskasser.
Forretningudvalgsmedlem Lis Pedersen, som er formand for BUPL-A, slår således på, at de pågældende medarbejdere i BUPL-A lønmæssigt ligger pænt over gennemsnittet for medarbejdere i alle andre a-kasser, uanset at den ugentlige arbejdstid er 35 timer mod 37 timer andre steder. Samtidig pointerer hun, at det vil være mangel på respekt over for de medlemmer, som via deres kontingent betaler gildet, at gå med til en lønudvikling for ansatte i
a-kasssen, der går ud over KTO-rammen. Altså den ramme, som de samme medlemmer er underlagt.

Prøvet før. Hans Jørgen Grenaae, der er tillidsrepræsentant for de 32 sagsbehandlere, har nogle helt andre pointer.
"Vi er de lavest lønnede i hele BUPL, og det lønsystem, vi i øjeblikket er underlagt, er meget uigennemsigtigt. Vi stiger i løn, når ledelsen synes. Der er slet ikke nogen automatik. Det er nok det, der - sammen med det forhold, at nogle er blevet tilbudt stigninger på 900 kroner om måneden, mens andre har udsigt til op til 2000 kroner mere - har afstedkommet et nej til forhandlingsresultatet," siger Hans Jørgen Grenaae.
Mens a-kasse-medarbejdernes egen faglige klub i første omgang selv forestod forhandlingerne, har HK haft ansvaret i anden omgang.
For faglig sekretær Steen Preisler, HK Service København, er det ikke nyt, at en overenskomstforhandling med en anden faglig organisation ender i sammenbrud.
"Nej, det har vi da oplevet flere gange. Endnu har vi dog aldrig været ude for, at det kom til en egentlig arbejdskamp. Men det har været tæt på. Jeg husker en SiD-afdeling, som ikke var til at rokke. Først da vi bad LO om at stille med fanevagten, blev der trukket i nogle tråde, så vi i mindelighed fandt en løsning," fortæller Steen Preisler, som også lyder fortrøstningsfuld med hensyn til at få løst problemerne i forhold til BUPL-A.

Prekær situation. Tirsdag i indeværende uge, det vil sige efter deadline for denne udgave af Børn&Unge, har parterne været samlet til møde. En egentlig forhandling har der ikke været tale om, men hos både BUPL-A og hos HK Service København næredes der op til mødet forhåbninger om, at man kunne finde en vej ud af den prekære situation.
Prekær vil situationen nemlig blive, hvis det kommer til en arbejdsnedlæggelse. BUPL-A er således leverandør af hele eller dele af forsørgelsesgrundlaget for omkring 4000 pædagoger hver måned.
På sidste uges hovedbestyrelsesmøde i BUPL lød den beroligende melding da også: Alt vil blive gjort, for at medlemmerne kommer til at mærke mindst muligt til en eventuel konflikt.