Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 21
Minister ind i sag om ADHD
Sagen om en førende børnepsykiater, der blev slettet fra listen over læger, der samarbejder med medicinalindustrien, havner nu på sundhedsminister Bertel Haarders (V) bord. S, SF og K vil have strammet lovgivningen og kræver mere kontrol med officielle rådgivere.
Af: Gitte Rebsdorf
Førende børnepsykiatere og overlæger skal ikke kunne slippe for at stå på Lægemiddelstyrelsens liste over læger, der samarbejder med medicinalindustrien, blot fordi de ikke selv udskriver medicin. Sådan lyder det fra S, SF og K, som vil have strammet lovgivningen. Meldingen kommer, efter at den indflydelsesrige børnepsykiater Per Hove Thomsen blev fjernet fra Lægemiddelstyrelsens liste, fordi han kun i få tilfælde udskriver medicin.
Både S, SF og K mener, at der er grund til at kigge på kriterierne for at stå på listen og Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, går nu til sundhedsminister Bertel Haarder (V) med sagen.
"Det virker, som om der er et hul i lovgivningen. Der er formentlig mange overlæger, som ikke selv udskriver medicin, men som alligevel har stor indflydelse på udskrivningen af medicin. Det tyder på, at vi er nødt til at kigge på, om lovgivningen er god nok. Og jeg vil derfor stille spørgsmål til sundhedsministeren om sagen," siger Sophie Hæstorp Andersen.
SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl, er enig.
"Læger, som har stor indflydelse på brugen af medicin, burde stå på listen. Derfor er det nødvendigt at stramme lovgivningen," siger han.
Også inde i regeringens egne rækker lyder kritiske røster.
"Hvis man som overlæge har stor indflydelse på, hvor meget medicin der bliver udskrevet, burde man stå på listen. Derfor skal vi gennemgå reglerne," siger de konservatives sundhedsordfører, Vivi Kier.
Per Hove Thomsen kom tilbage på listen igen i august, efter at Børn&Unge havde henvendt sig om sagen. I Lægemiddelstyrelsen betegnede man det som en fejl, at den førende børnepsykiater røg af listen, men det er noget rod, at det kan ske, påpeger Sophie Hæstorp Andersen.
"Det er selvfølgelig ikke i orden, at en overlæge, der har stor indflydelse på brugen af medicin, bliver slettet fra listen. Der bliver vi nødt til at kigge på" siger hun.
Også Vivi Kier undrer sig over, at overlægen blev slettet fra listen.
"Det er dybt bekymrende, at der kan ske sådan en fejl, og at nogen, som burde stå på listen, forsvinder. Så jeg vil tage en snak med sundhedsministeren," siger hun.

Er også rådgivere. Politikerne er også kritiske over for, at flere af de børnepsykiatere, som er med til at udarbejde de officielle retningslinjer til behandling af børn med ADHD, har tætte kontakter til medicinalindustrien.
De Konservative går som udgangspunkt ind for et samarbejde mellem læger og medicinalindustrien, men Vivi Kier mener, at der er brug for at øge kontrollen.
"Lægerne ved jo, hvilken type behandlinger der er brug for. Men vi bør stramme kontrollen, så vi sikrer, at der ikke sker en sammenblanding af interesser. Det kunne være ved at lade en anden gruppe af psykiatere kontrollere arbejdet," siger hun.
Sophie Hæstorp er enig i, at læger ikke bør kunne fungere som uvildige rådgivere, samtidig med at de arbejder for medicinalindustrien. Hun mener, at der bør indføres et system, så det bliver lettere at følge den enkelte læges ordinationsmønster. Det kunne ske, ved at hver enkelt læge fik pligt til at indberette, hvor meget medicin han udskriver.
"Det er problematisk, at læger med tæt tilknytning til industrien udarbejder officielle anbefalinger. Men hvis vi fik en større indsigt i, hvor meget medicin hver enkelt læge udskriver, ville vi lettere kunne skride ind, når enkelte læger udskriver for meget," siger hun og bakkes op af Jonas Dahl fra SF. Han kalder det 'uhørt', at psykiatere på den ene side skal varetage uvildig lægegerning, samtidig med at der er pengeinteresser på spil.