Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 19
BUPL's førerstilling i fare
En fusion mellem Pædagogisk Medhjælperforbund (PMF) og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) er rykket et skridt nærmere, efter at komfortable
flertal i de to forbunds hovedbestyrelser i sidste
uge gik ind for den
Af: Ivan Enoksen
Stadig mere taler for, at BUPL's dage som den største pædagogog-organisation i Danmark snart er omme. Førerpositionen går tabt, hvis PMF slår sig sammen med FOA og bliver en del af dette forbunds pædagogiske sektor. Sandsynligheden for, at det ender sådan, steg betragtelig, da PMF's hovedbestyrelse torsdag i sidste uge med stemmetallene 24-8 gik ind for en fusion med FOA. Endnu mere overbevisende var tilslutningen i FOA's hovedbestyrelse. Her 40 stemte for, mens kun tre stemte imod.
Næste station i fusionsprocessen nås 6. november, hvor forslaget om sammenslutning skal behandles på de to forbunds kongresser. Herefter gennemføres, under forudsætning af at kongresserne har givet grønt lys, urafstemninger i de to forbund. Hvis de begge kommer ud med det nødvendige ja-flertal, holdes stiftende kongres i et nyt fællesforbund i januar 2005.
Forbundet får cirka 215.000 medlemmer, hvoraf de omkring 56.000 vil henhøre under den pædagogiske sektion. Den vil, ud over de omkring 26.000 pædagogmedhjælpere, bestå af dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogiske konsulenter samt pædagoger og pædagogmedhjælpere, som er ansat i kommunale institutioner i Københavns Kommune.

BUPL klarer sig. Med beslutningen om at søge sammen med FOA har PMF ikke fuldstændigt, men næsten opgivet at leve videre som selvstændig organisation. Dermed fortoner også håbet om få skabt samling mellem de "rene" pædagog-organisationer.
BUPL's forbundsnæstformand Lis Pedersen, der i sin tid som fagforeningsformand var den, der efter Pædagogisk Kartels sammenbrud i 1983 længst fastholdt et lokalt kartelsamarbejde med PMF, siger om den nye situation:
"Jeg vil ikke blande mig i PMF's interne forhold, men det ærgrer mig da, at det er endt sådan. Nu gælder det om at finde måder, så det samarbejde, vi har fået opbygget, kan fortsætte. Da vores medlemmer deler arbejdspladser er det selvsagt af stor vigtighed, at vi er i stand til at finde fælles løsninger på de fælles problemer."
Om udsigten til, at BUPL mister positionen som den største pædagog-organisation, siger Lis Pedersen.
"Det er jeg ikke så bekymret for. BUPL vil stadigvæk være et forbund, som man lytter til på grund af vores troværdighed og pædagogiske ekspertise."
Lis Pedersen kan i øvrigt godt forstå, hvorfor PMF søger sammen med FOA.
"PMF er sat i verden for at varetage pædagogmedhjælpernes interesser, og når man så vurderer, at det gøres bedst ved at gå sammen med et andet forbund, og dette forbund ikke kunne blive BUPL, jamen, så har man jo måttet se sig om efter andre muligheder."

Fortsat samarbejde. Det nye forbund, som man endnu ikke har fundet et navn til, bygger på tre grundlæggende værdier. Det er fællesskab, faglighed og demokrati.
For så vidt angår pædagogisk sektor, hvor medhjælperne bliver den største faggruppe, lægges der blandt andet op til, at sektoren skal være en aktiv og synlig aktør i den offentlige debat, og at blandt andet skal ske i samarbejde med eksterne partnere. Det hedder i fusionsgrundlaget, at der generelt skal arbejdes på at fastholde og udbygge samarbejdet med de øvrige organisationer på det pædagogiske område, men at indsatsen særligt skal rettes mod BUPL.
Om sektorens uddannelsespolitiske indsats hedder det, at den skal tage sigte på af udbrede PGU-uddannelsen og forbedre pædagogmedhjælpernes mulighederne for at blive optaget på pædagoguddannelsen.

Tyndt alternativ. Jakob Sølvhøj fra PMF's forretningsudvalg føler sig ret sikker på, at fusionen med FOA bliver til noget.
"Bag anbefalingen står et enigt forretningsudvalg og hovedbestyrelsesmedlemmer fra 14 ud af vores 17 fagforeninger."
Et enigt forretningsudvalg?
"Ja, det endte det med at blive. Alternativet til en fusion - et selvstændigt PMF med bare fem-seks fagforeninger og en meget slanket a-kasse - var der ikke nogen i forretningsudvalget, som fandt brugbart."
Har det været en kamp at få indskrevet i fusionsgrundlaget, at samarbejdet med de øvrige pædagogorganisationer og specielt BUPL skal prioriteres?
"Overhovedet ikke. Det har begge parter anset for en indlysende nødvendighed," siger Jakob Sølvhøj.