Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 15
GUIDE: Sådan styrker du samarbejdet med forældrene i skolen
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
Af: Anette Aaby Hansen
Forældre, eller rettere forældreadfærd, smitter. Derfor er det vigtigt, at forældrene inddrages, og inddrages rigtigt, i klassens sociale liv fra første skoledag. Sådan lyder afsættet for Det Kriminalpræventive Råds, Trygfondens og Skole og Forældres fælles indsats ’forældrefiduser’.
Det er en gratis værktøjskasse, som indeholder en lang række gode råd, tips og tricks, genveje og konkrete manualer og skabeloner til, hvordan børnehaveklasselærere og pædagoger i indskolingen på en systematisk og fagligt valid måde kan engagere og involvere forældrene, så de bliver en aktiv del af skolens arbejde med trivsel, inklusion og antimobning. Pædagoger, der er ansat andre steder, kan også få fif til at styrke forældresamarbejdet.
Skole og Forældre håber, at pædagoger, l­ærere og forældre tager opgaven på sig og sætter tid af på forældremøderne, der ofte ligger her i starten af efteråret.
»Forældre vil rigtig gerne tage del i deres børns skoleliv, og i en ny forældregruppe er det vigtigt, at skolen tager initiativ til etablering af et godt forældrenetværk,« forklarer Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre.
»Kultur og vaner dannes hurtigt, så ­skolerne skal være tydelige i forhold til, hvilken rolle en forældregruppe kan spille for klassens sammenhold. Samtidig skal de give plads til, at forældrene lærer hinanden at kende på forældremøderne,« opfordrer hun.
Anette Aaby Hansen er projektleder i Det Kriminalpræventive Råd

Gode grunde til at opbygge forældrerelationer
• Kendskab til hinanden øger sandsynligheden for forståelse, tillid og accept.
• Kendskab til hinanden afhjælper misforståelser, usikkerhed og frustrationer.
• Problemer tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden.
• Sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn.
• Samarbejde forebygger konflikter, drilleri og mobning.

Fiduser til pædagoger og lærere
• Afsæt tid på forældremøder til dialog mellem forældrene.
• Brug aktivitetsgrupper til at starte snakken mellem forældrene og samtidig strukturere samarbejdet.
• Fortæl om betydningen af at være med i et fællesskab og udtryk, hvilken rolle alle spiller.
• Gør forældrene opmærksomme på, at de kan hente inspiration på forældrefiduser.dk

Sådan kan I gøre
Her er tre konkrete bud på, hvordan pædagoger og lærere kan medvirke til at sætte dagsordenen for samarbejdet.

Støb fundamentet med Aktivitetsgrupper
Allerede i starten af børnehaveklassen kan læreren eller pædagogen sætte tid af på forældremødet, som sikrer sam­arbejdet. Her er fidusen ’aktivitets­grupper’ et godt sted at starte. Metoden strukturerer samarbejdet omkring ­klassens sociale liv ved et simpelt koncept. Én forælder pr. elev trækker et kort, som placerer vedkommende i en gruppe, der starter planlægningen af en fællesskabende aktivitet allerede på forældremødet. På hjemmesiden forældrefiduser.dk ligger en lang række færdigstrikkede opskrifter på konkrete arrangementer, som er lige til at gå til for den enkelte gruppe forældre.

Få forældrene til at arrangere aktiviteter for hele klassen
Forældrefiduser kan også bruges i en løsere form, hvor forældre opfordres til på egen hånd at kigge på materialet med henblik på at identificere aktiviteter, som appellerer til lige netop deres interesser. Det kunne være fælles­spisning, skovtur, legearrangement eller en af de andre udførligt beskrevne fiduser, som der ligger grydeklare arrangementskabeloner og invitationer til på hjemmesiden, lige til at downloade.

Igangsæt en forældrefidus-stafet
Idéen om en ’forældrefidus-stafet’ ligger midt imellem den meget strukturerede og styrede brug af forældrefiduser, som aktivitetsgrupperne lægger op til, og den meget løse og uforpligtende anvendelse foreslået ovenfor. Med afsæt i en opdeling af forældrene i grupper – det kunne for eksempel være baseret på en inddeling i fødselsdagsgrupper eller en inddeling baseret på børnenes køn – kan det pædagogisk faglige personale sammen med børnehaveklasselæreren foreslå, at grupperne vælger en forældrefidus, som de så står for at arrangere inden for et givent tidsrum. En sådan fidusstafet kunne medvirke til at sikre, at der både blev afviklet fællesskabende arrangementer med en passende frekvens og variation, samtidig med at der tages afsæt i forældregruppernes egne ønsker.

Læs mere om forældrefiduser på forældrefiduser.dk