Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
TEMA: SKOLEREFORM. De har positive erfaringer. Ungdomsklubben er flyttet ind på skolen
Klubben har fået lokaler i skolen. De unge kan bruge klubben hele dagen, og pædagogerne kender nu alle unge i lokalområdet. Reformen har været en god oplevelse for pædagog Nini Ravn Hansen.
Af: Steffen Hagemann
Min karakter 10
»I forhold til vores arbejde ligger karakteren på 10. Det er i den grad en helhed. Vi ser også de unge i deres skoletid. Der er meget mere, som giver mening, man kan handle hurtigere, når nogen ikke trives. Man kan give et anderledes skoletilbud.«
Nini Ravn Hansen, koordinator, Ungdomsskolen, med ansvar for Ungemiljøet på Erritsø Fællesskole

Skolereformen gav en omvæltning for de traditionsrige ungdomsklubber i Fredericia. De blev nemlig alle sammen lukket og lagt ind under Ungdomsskolen. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at ungdomsskolen i hvert skoledistrikt skulle oprette et ungemiljø med tilknytning til skolerne.
På Erritsø Fællesskoles udskolingsafdeling, Bygaden, er Ungemiljøet rykket ind på selve skolen og ligger centralt placeret i SFO’ens gamle lokaler. Og de unge har virkelig indtaget miljøet og bruger det fra morgen til aften, fortæller Nini Ravn Hansen, koordinator på ungdomsskolen med ansvar for Ungemiljøet i Bygaden.
»De unge bruger det til gruppearbejde, i pauserne. Nogle hænger bare ud, mens andre laver mad, hører musik, spiller bordtennis og billard,« siger Nini Ravn Hansen.
Ungemiljøet har et stort fællesrum, køkken og seks lokaler med blandt andet danserum, bordtennis, biograf og computere. Miljøet har åbent to aftener om ugen, men i skoletiden er der altid åbent. Er pædagogerne ude i klasserne, til understøttende undervisning eller AKT (adfærd, kontakt, trivsel), som Nini Ravn Hansen står for, er fællesrummet åbent og de andre lokaler låst af.
De tre pædagoger, der står for Ungemiljøet, har en årgang hver. Det har været en kæmpestor gevinst, fremhæver Nini Ravn Hansen.
»Lige pludselig kender vi 380 elever i stedet for de 60 i klubben. Det er fedt at kende alle unge i et lokalområde. Det kan man ikke hamle op med i en klub overhovedet,« siger hun.
Når ungemiljøets og pædagogernes indtog på skolen fungerer så godt, skyldes det ifølge Nini Ravn Hansen især én ting.
»Vi har en ledelse, som synes, det er fantastisk, vi er her, og det gør hele forskellen,« siger hun.
Det aller sværeste har været at stå for den understøttende undervisning, som ingen rigtig ved, hvad er. Næste år vil der komme mere planlægning, for nu er billedet af, hvad man skal i den understøttende undervisning blevet mere indlysende, mener Nini Ravn Hansen.
Alt i alt har erfaringerne med skolereformen været positive.
»Det er en stor forandring, men vi synes, det er en god oplevelse. Der er ingen af os, der tænker: ’Bare vi havde klubben’,« siger hun.