Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan får i et bedre indeklima
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
Af: Henrik Stanek
Når indeklimaet halter, går det let ud over pædagogernes præstationer og deres lyst til at arbejde. Et dårligt indeklima kan også øge sygefraværet.
»Vi kan se gennem studier i kontormiljøer, at folk præsterer ringere i et dårligt indeklima. Senest har vi påvist, at indeklimaet påvirker evnen til at træffe beslutninger. Det skal man også være skarp på i en institution,« siger lektor og ekspert i indeklima Jørn Toftum fra Danmarks Tekniske Universitet.
Et godt indeklima giver velvære og trivsel i det daglige for både børn og voksne.
»Luftkvaliteten påvirkes af, at der er mange samlet i samme lokale, og vi har påvist, at et dårligt indeklima i skolen påvirker elevernes læring negativt. Vi antager, at det også gælder for børn i daginstitutioner. Her har man dog mest set på helbredsmæssige symptomer, for eksempel hvor trætte børn virker, når de kommer hjem. Desuden har mange børn astma- og allergisygdomme, som bliver værre i dårlig luft. Hvis et barn med hund eller kat derhjemme går på stue med et barn med allergi, er risikoen for symptomer større ved dårlig ventilation,« tilføjer Jørn Toftum.
Dårligt indeklima skyldes typisk manglende vedligeholdelse, skimmelsvamp og for mange personer på for lidt plads. Det kan også være, at ventilationsanlægget enten mangler eller ikke bliver vedligeholdt og betjent korrekt.
»Nogle er mere følsomme end andre, og dem skal man lytte til. Hvis de for eksempel får hovedpine midt på dagen, kan det være tegn på, at der er problemer med indeklimaet,« siger Jørn Toftum.
Han opfordrer til, at man først forfølger problemet med sine sanser: Er der beskidt i institutionen, og er der skimmelsvamp eller fugtpletter på vægge og lofter?
»Hvis det ikke er til at få øje på oplagte årsager, er næste skridt at få professionelle til at tage målinger af for eksempel CO₂-koncentrationen og ventilationen,« siger han.

Indeklima opleves forskelligt
Mennesker kan reagere forskelligt på den samme påvirkning. Én pædagog er måske allergisk over for støv, mens kollegaen slet ikke bemærker støvet. Derfor er I nødt til at tage udgangspunkt i de symptomer og gener, den enkelte oplever, når I skal vurdere, om I har et dårligt indeklima. Et dårligt indeklima afsløres ofte af:
  • Irritation i øjne, næse eller svælg
  • Irritation af huden
  • Hovedpine eller fornemmelse af tunghed i hovedet
  • Unaturlig træthed eller besvær med at koncentrere sig
  • Kvalme og svimmelhed
Mål jeres indeklima
Med en indeklimalogger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø kan I følge med i, hvordan det står til med CO₂, luftfugtighed, temperatur og støj hos jer. Loggeren måler indeklimaet i lokalet hvert femte minut og får en måler til at lyse rødt, når CO₂-niveauet bliver for højt. På den måde får I at vide, når det er tid til at lufte ud. Hvis I vil høre mere eller låne indeklimaloggere, kan I kontakte Rasmus Challi på challi@dcum.dk eller
tlf. 7226 5408.


Indeklima er en sammensat størrelse
Her kan du se, hvad der påvirker jeres indeklima
Temperatur: Kroppen reagerer hurtigt på upassende temperaturer. Hvis der er for varmt, bliver du let døsig, utilpas eller får hovedpine. Omvendt spænder du mere i musklerne, hvis der er for koldt.
Fodkulde: At fryse om fødderne er ubehageligt og kan give spændinger i resten af kroppen. Kolde fødder kan skyldes dårligt blodomløb, men hvis I er mange på jobbet, som er generet af kolde fødder, skal I tage det alvorligt.
Træk: Ved træk afkøles kroppen mere nogle steder end andre. Træk føles ubehageligt og kan blandt andet føre til stivhed eller spændinger i nakken, og som kan give hovedpine.
Fugt: Problemer med indeklimaet skyldes ofte fugt på vægge, lofter og vinduer, hvilket kan føre til skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt med ordentlig ventilation.
Luftkvalitet: Afgasning fra byggematerialer, maskiner og inventar kan forringe luften. Rengøring og fysisk aktivitet spiller også ind på, hvordan I oplever luften.
Belysning: Lys i rigelige mængder fremmer velvære og sundhed. Manglende lys fører blandt andet til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne.
Kemiske stoffer: Findes især i materialer til børnenes aktiviteter og i rengøringsartikler.
Lyd: Støj er et stort problem i daginstitutioner og afhænger af antal børn og rummets akustik
(se ’Sådan passer du på hørelsen’, Børn&Unge nr. 6, 2014).

Væk med den dårlige luft
Dårlig luft kan give hovedpine og gøre det vanskeligt at koncentrere sig. Især rengøring, ventilation og fugt spiller en rolle for luftens kvalitet. Her er, hvad I selv kan gøre for at forbedre luften.

Rengøring
● Tjek kvaliteten af rengøringen jævnligt. Gå eventuelt rengøringsplanen efter.
● Sørg for god belysning, når der skal gøres rent.
● Det er lettest at fjerne støv og partikler fra glatte gulve, mens tæpper opfanger partikler, som hvirvles op igen, når der er bevægelse i lokalet. Tæpper skal holdes effektivt rene og skiftes ud, når de er slidte.
● God rengøring er et fælles ansvar, så ryd op på reoler, skriveborde, gulve og i vindueskarme, så støv og snavs ikke samler sig. Luk kasser, skabe og reoler, så støvet har færre steder at lægge sig.
● Ryd op, så rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent på den afsatte tid.
● Har I aktiviteter, som udløser behov for ekstra rengøring, bør I sige det til rengøringspersonalet i god tid, så de kan planlægge efter det.

Udluftning
● Luft ud, når I er ude af et lokale, men pas på, at der ikke bliver for koldt i rummet. I kan også åbne eventuelle døre til andre og bedre ventilerede rum.
● Mange børn eller voksne i samme lokale påvirker luften. Fordel jer i flere lokaler, så antallet af personer passer bedre til rummets størrelse.
● Undgå at opbevare nytrykte bøger og papirer i lokalet. Lad dem stå et par dage og lufte i et lokale, hvor I ikke opholder jer.
● Undgå at bruge luftrensere.
● Tjek vægge og vinduer for fugt.
Fugt kan give skimmelsvamp og dårligt lugt.

Ventilation
● Ventilationsanlæg skal køre rigtigt. Følg brugsvejledningen for vedligeholdelse af ventilationssystemet.
● Et stoppet filter renser ikke luften. De fleste kan selv skifte filtre, men de færreste får tjekket ventiler og justeret driftstider. Så indgå en fast serviceaftale med en ekstern installatør.
● Et ventilationsanlæg med beskidte filtre eller dårlige lejer kan desuden larme.
● Afgasning fra nye materialer og nyt inventar forringer luften, så sørg for, at ventilationssystemet også kører om natten.

Væk med træk og kulde
Egentlige målinger af indeklimaet skal altid foretages af professionelle, men I kan selv danne jer et indtryk af, hvordan det står til ved hjælp af disse tjeklister:
Kulde
● Se efter kolde vægge og vinduer, og tjek facaden for utætheder. Kulde siver eller blæser ind udefra.
● Dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg kan føre til kulde­problemer.
● Træk og kulde kan komme fra indgangspartier, især ved megen trafik ind og ud ad dørene.
● Kulden kan skyldes store glaspartier, hvor temperaturen på glassets inderside er lavere end i lokalet. Den kolde luft ved vinduet falder nedad, og det sætter luften i lokalet i bevægelse, så den kan opleves som træk.
● Hvis I er i tvivl om årsagen, kan teknisk afdeling eller et rådgivningsfirma måle temperaturer og lufthastigheder i lokalerne, undersøge facaden for utætheder og tjekke installationer.
Fodkulde
● Arbejdstilsynet tillader op til fire graders forskel mellem gulv og hoved­højde, men hvis det skal være komfortabelt, må der helst ikke være mere end cirka en grads forskel. Læg et termometer på gulvet og mål derefter i hovedhøjde.
● Få tjekket, om fodkulde skyldes dårligt isolerede vægge, vinduer og gulve eller måske luftstrømninger langs gulvet fra yderdøre.
Træk
● Etabler en halvvæg mellem den dør, den kolde luft kommer fra, og resten af lokalet.
● Flyt stillesiddende arbejds- og legepladser væk fra utætte vinduer.
● Udskift tætningslister eller fugen mellem karm og vindue.
● Hvis det blæser ind fra ventilationsanlægget, så ændr på indblæsningssted og lokalets indretning, så luftstrømmene bliver mindre generende.
Termisk indeklima
● Gå alle termostater efter. Dur de, og bruges de hensigtsmæssigt?
● Tjek om vinduerne har en udluftningskanal. Er den åben?
● Stemmer styringen af temperaturen overens med flertallets ønsker?

Læs mere her
I kan læse mere om indeklima i pjecen ’Nybyggeri og renovering af daginstitutioner’, som I kan købe for 30 kroner i Arbejdsmiljøbutikken (ambutik.dk) og på bupl.dk. Skriv indeklima i søgefeltet. Her finder I også et link til pjecen ’Tjek det fysiske arbejdsmiljø’.

Kilder til denne guide: indeklimaportalen.dk, arbejdstilsynet.dk, arbejdsmiljoweb.dk, pjecen ”Tjek det fysiske arbejdsmiljø” fra BUPL og FOA, bupl.dk, lektor Jørn Toftum fra Danmarks Tekniske Universitet og arbejdsmiljøkonsulent Per Baunsgaard fra BUPL.