Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 12
Studerende skal lære vækst
Pædagogstuderende skal lære nytænkning og iværksætteri i studentervæksthuse i Randers, Holstebro, Herning, Horsens, Silkeborg og Viborg.
Af: Lene Søborg
Når VIA University College efter sommerferien åbner en ny campus i Randers, bliver der sat særligt fokus på udvikling og vækst.
Den nye campus får et studentervæksthus, som skal bygger bro mellem uddannelse og arbejds- og erhvervsliv. I studentervæksthuset skal de pædagogstuderende arbejde med opgaver, som er stillet af både private og offentlige virksomheder.
"Derved bidrager de studerende til vækst og innovation i virksomhederne, og de lærer samtidig om arbejdsmarkedets reelle og aktuelle udfordringer på en effektiv måde," siger Steffen Svendsen, der er campusleder hos VIA.
De pædagogstuderende skal lære at tænke nyt, og de skal også lære, at de ikke længere automatisk er uddannet til at bestride et bestemt job. En del af de kommende studerende vil, efter at de har været i væksthuset, måske turde tage springet til at blive iværksættere.
Men studentervæksthusene har fokus på den innovation og udvikling, som de studerende kan være med til at skabe på deres kommende arbejdsplads.
Randers Kommune støtter studentervæksthuset i Randers med 50.000 kroner årligt i de næste tre år.
"Vi tror på, at et sådant studentervæksthus på sigt vil være med til at skabe nogle nye arbejdspladser. Tiden er til nytænkning. Der er brug for nye samarbejdsrelationer og iværksættere, som kan skabe nogle nye idéer. De kan så omdannes til arbejdspladser og ny økonomisk vækst," siger udvalgets formand, Daniel Madié.
I løbet af de kommende år vil VIA University College etablere studentervæksthuse i både Randers, Holstebro, Herning, Horsens, Silkeborg og Viborg. Region Midtjylland har igennem det regionale vækstforum taget initiativet og støtter også projektet økonomisk.