Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 04
Leder: Flest mænd på toppen - endnu
Lederforeningen i sig selv er også et forum for erfaringsudveksling, støtte og inspiration i ledelsesarbejdet.
Af: Birgit Elgaard medlem af Forretningsudvalget
I halvfjerserne kæmpede rødstrømperne og kvinder fra fagbevægelsen for kvinders lige ret på arbejdsmarkedet. "Kvindens plads er midt i verden", og "Lige løn for lige arbejde" hed det bl.a., og i 1973 blev så loven om ligeløn vedtaget.
Nu skriver vi 2004. En af overskrifterne i ugens aviser var: "Selv i kvindefagene får mændene topposterne."
Der er noget, der går langsommere, end vi tror!

Udgangspunktet for artiklen er FTF's Lederpejling, en tilbagevendende undersøgelse blandt de ca. 28.000 FTF-ledere, eksempelvis sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og pædagoger.
Af undersøgelsen fremgår det, at selv i fag, hvor kvinder udgør hovedparten, har kvinderne de mere ydmyge poster som mellemledere eller gruppeledere. Mænd er altså bedre end kvinder til at bevæge sig opad i ledelseshierarkiet, og det ses især på lærer- og pædagogområdet. I den samlede pædagoggruppe er 86 procent kvinder og 14 procent mænd. I gruppen af topchefer er fordelingen på 56 procent kvinder og 46 procent mænd, altså ikke en repræsentativ fordeling. Dertil kommer, at størrelsen af arbejdspladsen spiller en rolle. Daginstitutioner med over 100 børn har i langt højere grad mandligt lederskab.

Jeg er i høj grad overrasket over, at udviklingen ikke er gået hurtigere, og det giver da stof til eftertanke. Temaet har jo været på den politiske dagsorden længe. Det handler om holdninger og vanetænkning, om kvinders arbejdsvilkår i almindelighed og pædagogers i særdeleshed - men det handler også om generationsskifte.
Arbejdsmarkedsforsker Anne Mette Hjalager, som står bag FTF-undersøgelsen, påpeger nemlig, at mange af de mandlige ledere på FTF-området er ældre og har en lang lederkarriere bag sig. Derfor vil der inden for en overskuelig tidshorisont gives plads til kvinderne. - Hvis de altså vil, siger hun

Og det tror jeg helt sikkert, at kvinderne vil. Uddannelse er et af nøgleordene, og arbejdsgiverne bør fokusere mere på før-lederuddannelse. Gennem BUPL's lederforening må vi sikre, at debatten er på den politiske dagsordenen. Lederforeningen i sig selv er også et forum for erfaringsudveksling, støtte og inspiration i ledelsesarbejdet. Ledelsesområdet er højt prioriteret i BUPL - og vi skal have alle nuancerne med.

Ikke mindst set i lyset af de kommende struktur-ændringer i kommunerne med flere og anderledes opgaver til daginstitutionerne, er det vigtigt, at vi som pædagoger, som forbund og som fagforeninger er med i debatten og påvirker udviklingen, hvor vi kan.
I løbet af få år vil vi sikkert se et ændret billede af de offentlige servicetilbud, og vi kan formentlig vente sammenlægninger af institutioner. Hvordan ledelsesforholdene bliver, kan vi af gode grunde ikke vide meget om endnu, men ledelse bør afspejle både fagets indhold og fagets udøvere.