Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 20
Leg med ilden
Man kan ikke gemme sig for en brand. Den bliver bare større og større. Ny video vil lære børn, at de selv kan slå alarm
Af: Britta Pedersen
Pigen, der opdagede branden, har trykket 1-1-2. Nu ruller hun og de to andre brandmænd lange brandslanger ud. Og mens de med munden laver lyden af fossende vand, får de slukket ilden så hurtigt som Supermand. På gulvet i gangen ligger tre dukker, der er reddet ud af den brændende dukkekrog i børnehaven Filuren i Horsens.
Det er leg, og børnene bearbejder på den måde indtrykkene fra de to film, de lige har set: "Brandmand for en dag", hvor børn fra Filuren selv er med, og "Ild - en farlig ven".
Jørn Brandmand er her for at vise de nye videoer frem. Han er glad for, at børnene genkender ham fra den dag i september, hvor de var med til "Brandmand for en dag". En begivenhed, som Beredskabsforvaltningen i Horsens hvert andet år arrangerer for 2.500 børn i Horsens og Gedved kommuner.
»Det viser, at de kan huske de ting, de har set. Og den dag ulykken sker, så vil de være klar over, at de skal trykke 1-1-2,« siger Jørn Brandmand, der hedder Grønbæk til efternavn og officielt har titel af ekspeditionssekretær i Beredskabsforvaltningen i Horsens
Filmen "Brandmand for en dag" er tænkt som inspiration for andre kommunale redningsberedskaber i deres forebyggende arbejde med børn, mens målet med "Ild - en farlig ven" er, at den skal blive brugt i institutionerne, når børn og voksne snakker om ild.
Filmen følger drengen Søren og hans familie, når de hygger sig med stearinlys eller ved grillen, og når de bruger elektrisk lys og apparater som komfur, brødrister, fjernsyn eller computer.
»Filmen viser, at ild kan være en god ven, men den er også en farlig fjende. Målet er at lære børnene, at de selv kan slå alarm,« siger Jørn Grønbæk.

To trylleord. Baggrunden er selvfølgelig alvorlig. Karsten Ive i Beredskabsstyrelsen kender de uhyggelige konsekvenser af, at børn ofte reagerer forkert på brand.
»De bliver bange og gemmer sig, fordi de tænker, at så går det nok over,« siger Karsten Ive, der er chef for udviklingsenheden i Beredskabsstyrelsen og har været med til at bevillige penge til de to film.
Børn kan lære de to trylleord: At råbe "Ildebrand" og trykke "1-1-2", og så kan de også lære meget om, hvordan man undgår, at branden opstår.
»Det er små dagligdags ting, der skal blive rutine, ligesom at vi låser døren, når vi går. Det, der også er fint, er, hvis vi kan få børnene til at diskutere brandsikkerhed med forældrene. Mange gange er det jo hønen, det lærer af kyllingen,« siger Karsten Ive.

Brand i kvarteret. I børnehaven Filuren fortæller souschef Eva Boje, at børnene får utroligt meget ud af at være med til "Brandmand for en dag".
»De leger brandmand bagefter, og nu er de i gang igen derinde i dukkekrogen.«
Hun forventer, at videoen kan blive et godt værktøj, fordi den kan stoppes og spoles, når der er noget, børnene gerne vil snakke om.
»Snak om brandfare skal falde naturligt. Vi snakker for eksempel om brandbrandfare om efteråret, når man begynder at tænde mange stearinlys, eller som nu forleden, hvor der var brand i kvarteret, og vi her fra børnehaven kunne se røgen og høre brandbilerne,« siger hun.
En dreng kommer forbi og skal lige fortælle Eva, at han synes, det var en god film.
Det synes Laura på fem år også, og hun har fanget budskabet om, hvad man skal gøre, hvis der bliver brand.
»Så skal man hente en voksen eller hente nogle voksne, der bor lige i nærheden, hvis der ikke er nogen hjemme hos en selv. Eller også skal man trykke 1-1-2 og sige, at der er ildebrand, og hvor man bor, og hvad nummer det er,« forklarer Laura.

ILD PÅ VIDEO
Videoerne "Brandmand for en dag" og "Ild - en farlig ven" sendes ud til landets 275 kommunale redningsberedskaber.
Den enkelte kommune kan vælge af købe flere eksemplarer af videoerne.
Videoerne er produceret af Jyske TV og Video & TV, Vejle Amt for Horsens Beredskabsforvaltning. Redningsberedskabets Informations- og Oplysningspulje, der administreres af Beredskabsstyrelsen, har støttet produktionen med 300.000 kroner.

ILD OG SKOLDNINGER
Tal fra skadestuerne i Danmark viser, at cirka 7.000 personer om året bliver behandlet for brandsår. Heraf er cirka 2.000 under 5 år. Svarende til knapt 30 procent af behandlingerne til trods for, at denne aldersgruppe kun udgør cirka 6 procent af befolkningen.
Hos de 5-15-årige er andelen af brandsårstilfælde lavere, hvorefter tallet stiger igen for personer over 15 år.
Kilde: Jeanet Sheller, afdelingslæge på Brandsårsklinikken, Rigshospitalet.