Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 31
Minister efterlyser bedre arbejdsmiljø
Kommunerne skal forbedre problemer med støj og stress i daginstitutionerne. Det mener beskæftigelsesministeren, som efter et møde med BUPL og PMF truer KL med arbejdstilsynet. BUPL mener ikke, KL tager problemerne alvorligt
Af: Trine Vinther Larsen
Dårligt indeklima, manglende arbejdspladsvurderinger, støj og rygproblemer udgør størstedelen af ikke mindre end 2409 problemer, som arbejdstilsynet påpegede på besøg i 768 daginstitutioner. Under besøgene gav Arbejdstilsynet 769 påbud om akut udbedring af problemet. Tallene svarer til et gennemsnit på tre fundne problemer per daginstitution.
Arbejdstilsynets indsats fandt sted fra november 2002 til februar 2003, og siden resultaterne blev gjort op i september 2003, har BUPL og PMF forsøgt at få kommunerne til at rette op på de mange problemer. Senest holdt man møde med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der efterfølgende har bedt Kommunernes Landsforening (KL) forholde sig til problemerne. Han opfordrer KL til at samarbejde med arbejdstilsynet og de pædagogiske fagforeninger.

Kommunens ansvar. I henhold til Arbejdsmiljøloven er det kommunernes opgave at sikre daginstitutionerne et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men dette krav mener næstformand i BUPL Lis Pedersen ikke, at kommunerne lever op til. Hun sidder i en politisk koordineringsgruppe med PMF, og i april 2003 gik fagforeningerne direkte til beskæftigelsesministeren med problemet.
"Arbejdsmiljø er et nedprioriteret emne, og vi oplever, at vi støder panden imod en mur, når vi henvender os til kommunerne," siger hun.
I KL mener man derimod, at arbejdsmiljøet i daginstitutionerne har høj prioritet. Chefkonsulent i KL Preben Meier Pedersen henviser til adskillige konferencer, netportaler og vejledningsmateriale, som KL har produceret for at forbedre problemerne ude i daginstitutionerne. Pjecerne fortæller for eksempel, at man kan klistre filtdupper under stolebenene for at undgå støj eller forbedre indeklimaet ved at gå mere ud med børnene. Lis Pedersen mener ikke, sådanne forslag reelt løser problemerne.
"Nogle problemer er for store til, at de kan løses ved at lege lege, som ikke støjer, og rygskader bliver ikke udbedret af at gå udenfor," siger hun.

Forbedring nødvendig. På mødet med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen fremlagde BUPL og PMF den virkelighed, som Arbejdstilsynets indsats viser ude i institutionerne. 14 procent af de 2409 problemer drejer sig om støj, 32 procent om belastninger på bevægeapparatet, 21 procent om indeklima og 20 procent om formelle krav såsom at lave arbejdspladsvurderinger.
Projektleder fra Arbejdstilsynet Finn Gamél Christensen vurderer, at en forbedring på området er nødvendig. På daginstitutionsområdet vurderede Arbejdstilsynet nemlig 43 procent af de besøgte institutioner til såkaldte niveau-3 virksomheder, hvilket er Arbejdstilsynets betegnelse for virksomheder, som hverken kan eller vil gøre noget ved problemerne.
"Normen er at finde under 25 procent niveau-3 virksomheder," siger han.

Syge af arbejdet. Preben Meier Pedersen vil gerne opfordre kommunerne til at være opmærksomme på, at det er den enkelte kommunes opgave at sikre deres medarbejdere et sundt arbejdsmiljø. Han har også set resultatet af arbejdstilsynets redegørelse, og især skuffer det ham, at arbejdspladsvurderingerne ligger lavt. Men generelt mener han, at problemerne skal løses af de ansatte i institutionerne, der ved, hvordan institutionens mure og medarbejderne trives.
"Leder og sikkerhedsrepræsentant må sætte sig ned og udfylde papirerne i stedet for at udskyde det og måske helt glemme det i en travl hverdag," siger han.
Han indrømmer, at papirarbejde ikke ligger pædagogerne mest på sinde, men skyder alligevel ansvaret ud til pædagogerne selv. Han mener, at KL's vejledninger og en konference til oktober, hvor også BUPL og PMF deltager, kan hjælpe dem med at løse problemerne.
"Institutionerne har midlerne til at lave forbedringer, og ingen siger, at problemerne kun kan løses ved at bygge nye bygninger," mener Preben Meier Christensen.
Men Lis Pedersen i BUPL er ikke beroliget. Hun oplever, at institutionerne klager over et stigende sygefravær, blandt andet på grund af et stressende og støjende arbejdsmiljø. Mange pædagoger må simpelthen forlade arbejdet på grund af fysiske skader, der til dels skyldes uhensigtmæssige stillinger i arbejdet med børn og den for en voksen person dårlige indretning i daginstitutionerne.
"Det kan ikke være meningen, at vores medarbejdere bliver syge eller lider skade af at gå på arbejde," siger hun.
Hun mener, kommunerne burde tage problematikken alvorligt og anvende pengene på forebyggelse og store, langsigtede forbedringer frem for at betale sygedagpenge og førtidspension til pædagogerne, når skaden er sket.

KL's konference "Det er ikke kun en leg" - om strategier til en sjovere, sundere og bedre arbejdsplads på børnepasningsområdet - afholdes 19. oktober 2004 på Grand Park i Korsør. Målgruppen er bl.a. institutionsledere.