Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 12
Pædagoger er blevet mere trofaste
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
Af: Kåre Kildal Rysgård
Pædagog Stine Graversen fra Lunderskov lidt uden for Kolding vidste, at det ville være svært at finde et nyt job, og hun var ved at give op. Snart havde hun søgt 10 pædagogstillinger, været til 10 jobsamtaler og fået lige så mange afslag.
"På et tidspunkt tænkte jeg, at nu kunne det også være lige meget. Jeg skulle blive på min gamle arbejdsplads," fortæller hun.
Lysten til at blive var dog ikke særlig stor. Stine Graversen arbejdede på en døgninstitution, men datteren Liva på fire år græd og ville med på arbejde, når mor havde weekendvagter. Arbejdstiden hang ikke sammen med familielivet.
Stine Graversen er ikke den eneste, der oplever at hænge fast i sit job.
Flere pædagoger bliver hængende i deres job, mens de drømmer om noget andet og bedre. I løbet af 2008 forlod 23 procent af pædagogerne i daginstitutioner, klubber og fritidshjem deres stilling for at finde nyt job, gå på barsel eller på pension. I 2009 var tallet dalet til 19,1 procent, viser tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.
Nanna Vestereng, der er politisk-økonomisk konsulent i BUPL, peger på, at der ikke længere er samme efterspørgsel på pædagoger, som der var tidligere. Og når færre stillinger bliver slået op, bliver folk i de job, som de har.
"Tiden har ændret sig fra, at der var mangel på pædagoger og tonsvis af job, til i dag, hvor jobbene er mere usikre. Folk er tilbage­holdende med at prøve noget nyt," forklarer Nanna
Vestereng.
Før hoppede mange pædagoger fra lege­pladsen videre til et job i en helt anden branche. Nogle blev ekspedienter, selvstændige eller var på hospitaler og i hjemmeplejen, men ­finanskrise og stigende arbejdsløshed har dæmpet lysten til at søge væk fra faget.

Ro på arbejdspladsen. Den pædagogiske leder på den integrerede institution Anemonen i Århus er lykkelig over, at medarbejderne er blevet mere trofaste.
"Det giver ro, og pædagogerne har fred til at koncentrere sig om arbejdet. Det er ikke dårligt at skifte medarbejdere, men for mange skift er ikke af det gode. Når der er stor udskiftning blandt personalet, skal man starte forfra igen, igen og igen. Det tager tid at lære nye medarbejdere at kende og finde en fælles pædagogik," siger pædagogisk leder Marie-Louise Jepsen.
Tilbage i 2007 var der store omstruktureringer på børneområdet i Århus Kommune. En nabo­børnehave lukkede, og en del medarbejdere samt den pædagogiske leder flyttede til Ane­monen. Der skete mange ændringer i institutionen, og det tog lang tid at finde fælles fodslag. Nogle pædagoger valgte at sige op.
"I dag er situationen anderledes. Folk har taget udfordringen op og arbejder på at få tingene til at fungere. Det er min fornemmelse, at pædagogerne gerne bliver i Anemonen - og det skyldes ikke kun, at der er færre stillinger at søge," fortæller den pædagogiske leder.

Jubeldans i stuen. Selvom det er mere vanskeligt at skifte arbejde, er det langt fra umuligt. Ved den 10. jobsamtale fik Stine Graversen at vide, at hun havde fået jobbet som pædagog på Aagaard Børnehave i Egtved nær Vejle.
"Det var rigtig dejligt. Jeg hoppede og dansede inde i stuen. Min familie har støttet mig og sagt, at det nok skulle lykkedes. Det var godt med et lille spark bagi," griner hun.


Færre pædagoger forlader jobbet
Så mange procent af pædagogerne forlod deres arbejdsplads fra 2007-2009

2007 2008 2009*

Skiftede job i samme kommune 6,0 % 5,3 % 4,3 %
Skiftede job til en anden kommune 6,3 % 6,0 % 4,2 %
Gik på barsel, pension eller et job i en anden bra.13,0 % 11,6 % 10,6
Procent, der forlod arbejdspl. i alt (incl. pension) 25,2 % 23 % 19,1

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Tallene dækker pædagoger i daginstitutioner, klubber og skolefritidsord­ninger og viser, hvor mange der har forladet jobbet fra januar til januar.
*Statistikken fra 2009 dækker perioden december 2008 til december 2009.Færre skifter job
Det er ikke kun pædagogerne, som er blevet mere trofaste. På hele det offentlige arbejdsmarked kører jobskiftemøllen langsommere end før. I 2008 forlod 27,8 procent af alle medarbejderne i kommuner og regioner deres arbejde i løbet af året. Sidste år var tallet faldet til 26,7 procent. Tabellen viser, hvor stor en andel af faggrupperne, der forsvandt fra arbejdspladsen i 2008 og 2009.


Så mange forlod arbejdspladsen
Tallet er angivet i procent af alle ansatte


2008 2009 Udvikling i
procentpoint
Socialrådgivere 28,1 20,0 -8,1
Pædagogisk personale i daginst. 26,6 22,4 -4,1
klubber, skolefritidsordninger*
Syge og sundhedspersonale 17,7 13,7 -4,0
Ergo- og fysioterapeuter 20,7 17,0 -3,7
Dagplejere 15,3 11,9 -3,4
Lærere i folkeskolen 23,6 23,1 -0,5
Tallene indeholder også personer, som gik på barsel, pension eller havde andre grunde til at forlade stillingen.
*Tallet dækker alt pædagogisk personale, både ledere pædagoger m.m. Definitionen af gruppen er ændret mellem de to år, og tallene skal derfor tages med forbehold.

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Opgørelsen dækker tjenestemænd og overenskomstansatte. De to år løber fra december til december.