Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 09
Nye Fagbøger
Af: Vibeke Bye Jensen
Socialisering og habitus, af Espen Jerlang og Jesper Jerlang. Hans Reitzels Forlag, kr. 410, 532 s.
Denne grundbog i pædagogik er nu kommet i en gennemrevideret og opdateret udgave. Den giver en indføring i fagets grundlæggende problemstillinger og præsenterer vigtige sammenhænge mellem samfundets historie på den en side og børns opdragelse og socialisering på den anden. Første del omhandler Danmarks udvikling fra feudalperioden til nutiden. Anden del handler om familie, afvigere og indvandrere i nutidig belysning og beskriver familiens vilkår i dagens Danmark. Tredje del er teoretiske overvejelser om integration, socialisering, dannelse og pædagogik. Her præsenteres også Pierre Bourdieus teori om habitus og kulturel kapital, og der gives et bud på, hvordan det pædagogiske arbejde kan modvirke tidens problemer ved hjælp af en kritisk pædagogik, der bygger på dannelsesperspektivet og troen på menneskets selvforvaltning.

Kulturpsykologi, af Michael Cole. Hans Reitzels Forlag, kr. 425, 414 s.
Kulturpsykologi er studiet af den rolle, kulturen spiller for menneskets psykiske liv. Forfatteren, der er professor på University of California, fremhæver nødvendigheden af at indtænke kulturen, når man forsøger at forstå menneskets psykologi. Ud over at gennemgå andre kulturpsykologers arbejde - for eksempel Vygotsky, Luria og Bruner, skildrer han også egne feltarbejder i fremmede kulturer. I bogens sidste kapitler trækkes trådene op til i dag.

I musikkens favn - Musik med de små børn og deres forældre, af Kirsten Nielsen. Folkeskolens Musiklærerforening, kr. 176, 103 s. (stort format).
Bogen er en sang- og metodikbog, der giver ideer og repertoire til musikaktiviteter med det lille barn. Den tager udgangspunkt i musikaktiviteter med små børn, men kan med ganske få ændringer anvendes til de større børn. Bogen indeholder en lang række generelle musikalske og pædagogiske overvejelser, samt tekster, noder og legebeskrivelser til en lang række sange.

Det forbrugende barn, af Jesper Olesen. Hans Reitzels Forlag, kr. 198, 168 s.
Bogen handler om barnet som forbruger, og om hvordan voksne forholder sig til den udvikling, der nok er kommet for at blive. Og hvordan forholder vi os til en forbrugskultur på en måde, som tjener børns velfærd i stedet for det modsatte. Forfatteren mener, at vi som samfund i højere grad skal anerkende børn som aktive deltagere i samfunds- og forbrugskulturen - på lige fod med voksne. Han mener, at der findes en farbar vej mellem på den ene side forbudstænkningen og på den anden side markedskræfternes frie spil eller laissez-faire holdningen - de to positioner, der typisk kendetegner debatten om børn og forbrug.