Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 22
OK 13: Kommunerne svinger pisken
Arbejdsgiverne har fremlagt deres krav til nye overenskomster. De krav hører en anden tid til, mener BUPL’s formand.
Af: Steffen Hagemann
Julemåneden har ikke gjort arbejdsgiverne i gavehumør. Tværtimod. Den 6. december fremlagde Kommunernes Landsforening (KL) sine krav til de overenskomstforhandlinger, som lige er startet. Og her er ingen gavebod til pædagoger og andre kommunalt ansatte.
På listen med krav står blandt andet opstramninger i samarbejdssystemerne, indskrænkninger i tillidsmandsbeskyttelsen, udskydelse af seniorernes fridage og sanktioner over for nybagte forældre. Dertil kommer meldinger om, at lønstigningerne bliver bitte­små. Og at pædagogerne ikke skal forvente at få en ekstra pose penge som kompensation for misforholdet mellem deres lange uddannelse og den lave løn.
Kravene giver anledning til dybe panderynker hos BUPL’s formand, Henning Pedersen. Han betegner det som en ’meget skarp arbejdsgiverprofil med metoder, som hører en anden tid til’.
»Det er forringelse på forringelse. Nu skal medarbejderne have med pisken,« siger formanden.

Forringelser. Han peger blandt andet på de krav, KL stiller om at forringe MED-systemet.
»Vi gav lidt mere frihed sidste gang til, hvordan man kunne arbejde med systemet i kommunerne, men nu vil man have, at endnu færre ting skal behandles i medarbejdersystemet,« siger Henning Pedersen.
Han er heller ikke tilfreds med, at KL vil fjerne TR-beskyttelsen for tillidsrepræsentantens suppleant.
Også seniordagene vil KL have ændret. I dag har pædagoger ret til seniordage, fra de er fyldt 58 år, men den grænse vil KL har flyttet, i takt med at efterløns- og pensionsalderen også bliver rykket.
»I en tid, hvor vi skal arbejde længere, fordi man hæver efterløns- og pensionsalderen, handler det netop om at få folk til at blive længere tid på arbejde. Man skal ikke hæve grænsen, når man skal sikre, at folk også kan holde ud at være længere tid på arbejdsmarkedet,« siger Henning Pedersen.
Også den sjette ferieuge har arbejdsgiverne kig på. De vil have lavet den om til en almindelig ferieuge, der skal varsles, og hvor arbejdsgiveren kan bestemme, hvornår ferien skal placeres.
»Det er et eksempel på den ledelsesret, som arbejdsgiveren tiltager sig i endnu højere grad,« siger Henning Pedersen.

Arbejdsgivernes (KL’s) generelle krav
• Forenkling af samarbejdssystemerne, reduktion af centralt fastlagte skal-opgaver.
• Reduktion i antallet af tillidsrepræsentantbeskyttede medarbejdere, afskaffelse af beskyttelsen af TR-suppleanterne.
• 6. ferieuge skal ligestilles med de øvrige ferieuger i forhold til varsling og udbetaling.
• Gravide, adopterende, nybagte mødre og fædre skal sanktioneres, hvis de ikke rettidigt oplyser, hvordan de har tænkt sig at holde barsel.
• Aldersgrænserne i seniordagsordningerne skal løftes, så retten til seniordage indtræder senere.

BUPL’s krav (udpluk)
Løn: Sikring af realløn, videreførelse af reguleringsordning og særlige lønforbedringer til pædagoger.
Kompetenceudvikling: Ret vil videreuddannelse, etablering af uddannelsesfond for pædagoger og aftale om udvikling af faglighed og kvalitet.
Andet: Pædagoger har ret til fuldtidsjob, bedre vilkår i forbindelse med opsigelse og afsked og fastholdelse af seniorer.