Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL MENER: Sammen om pædagogernes fremtid
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
Af: Henning Pedersen Birgitte Conradsen Lasse Bjerg Jørgensen Allan Baumann og Mette Aaagaard Larsen
Hvordan skal pædagogernes fremtid se ud? Det var 230 delegerede med til at give deres bud på ved BUPL’s netop overståede kongres i Nyborg. Udenfor afløste sol og sne hinanden. Indenfor summede det af kreativitet, engagement og faglig stolthed.
Under mottoet ’Sammen om pædagogernes fremtid’ var vores egen faglighed og dens betydning for samfundet et hovedtema på kongressen. Det er vores opfattelse, at pædagogernes faglighed bliver taget mere og mere alvorligt i disse år. Der bliver i dag talt om pædagogisk faglighed, om leg og læring og om trivsel og omsorg både i medierne og på ministergangene.
I det nye forretningsudvalg er vi glade for den udvikling, og vi er endnu mere ambitiøse på medlemmernes vegne. Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan. Vi skal turde stå ved, at vi er eksperter i børns udvikling. I det nye forretningsudvalg vil vi gerne gå foran i arbejdet med at tale vores vigtige fag op og sætte pædagogiske dagsordener i samfundsdebatten.
Medlemmerne satte et tydeligt aftryk på årets kongres. De delegerede brugte en dag på at arbejde videre med de temaer, som en stor gruppe af medlemmerne havde udvalgt på en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads, der blev afholdt i maj.
Vi er stolte over at være en professionsfagforening, der tager vores medlemmer alvorligt og inddrager dem direkte i arbejdet med at sætte pejlemærkerne for fremtidens faglige arbejde. Arbejdet på kongressen mundede ud i en række opfordringer fra de delegerede til både hovedbestyrelsen, fagforeningerne og medlemmerne selv.
I forretningsudvalget glæder vi os til at gribe de udfordringer sammen med hovedbestyrelsen og fagforeningerne og i tæt dialog med medlemmerne.
Der er i det hele taget nok at tage fat på. I en tid med massive offentlige nedskæringer, stigende ledighed og dystre økonomiske udsigter er det endnu vigtigere end normalt, at vores medlemmer får den hjælp fra deres fagforening, de har brug for. Vi vil fortsætte kampen for at sætte en stopper for kommunale nedskæringer, ikke mindst under den kommende kommunalvalgkamp. Vi vil kæmpe videre for, at de 500 millioner kroner, som regeringen har afsat til bedre normeringer, faktisk bliver investeret i flere pædagoger. Og vi vil fortsat gøre alt hvad vi kan for at hjælpe den stigende gruppe pædagoger, som havner i ledighed.
Endelig vil vi fortsætte med at sætte vores præg på arbejdet med Ny Nordisk Skole. Omkring 70 institutioner har meldt sig som ny nordisk skole eller daginstitution. BUPL har arbejdet tæt sammen med børne- og undervisningsministeren om projektet, fordi vi støtter idéen om at udvikle fagligheden i institutionerne nedefra. Det gør vi under overskriften kreativitet og forebyggelse, som også de næste to år vil være satsningsområde for BUPL.
I forretningsudvalget ser vi meget frem til at samle organisationen og kæmpe for professionens interesser frem mod næste kongres og videre ud i fremtiden.