Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA: HENTET EFTER LUKKETID. Professionalisering giver respekt. Nu henter forældrene til tiden
En professionalisering af børnenes opstart og en klar forventningsafstemning med forældrene har skabt respekt om det pædagogiske arbejde i Børnehaven Svalen i Næstved. Nu henter forældrene til tiden.
Af: Marie Bille
Førhen oplevede pædagogerne i Børnehaven Svalen i Næstved, at forældrene kom for sent om eftermiddagen. »For det meste har grunden været sjuskeri fra forældrenes side,« fortæller Annette Heegaard Steen, der er pædagog i børnehaven.
»Det er ikke rart at stå i et lukket hus. Lige meget hvor meget pædagogen prøver at gøre det hyggeligt og sige ’vi spiller lige et spil’, så kan barnet godt mærke, at det ikke bliver hentet. Det er også ubehageligt som pædagog,« siger hun.

God start. For nogle år siden havde institutionen et projekt, hvor pædagogerne arbejdede med at professionalisere processen omkring børnenes opstart i børnehaven. Det har ryddet mange konflikter og misforståelser ad vejen. Deriblandt problemet med de forsinkede forældre, der ikke respekterede institutionens lukketider.
Et introduktionsmøde i børnehaven for forældrene uden barnet har gjort en forskel. Her bliver forventningerne mellem forældre og daginstitution afstemt, og det giver ­respekt, oplever pædagogerne.
»Vi har en hel forventningsbeskrivelse til forældrene. I den bliver sådan set linet op fra starten, at vi forventer respekt for børnehaven og vores arbejde. Det handler om at respektere børnehavens regler og principper. Det er for eksempel også vores åbningstid, som vi gennemgår med forældrene på mødet. Det tror vi har en betydning,« siger Annette Heegaard Steen.

Skilsmissefamilierne. Et af de største problemer har været skilsmissefamilier, hvor forældrene ikke har koordineret indbyrdes, hvem der henter barnet og hvornår. Især i forbindelse med lukkedage, hvor kommunen tilbyder nødpasning, er der gået kuk i hente- og bringetiderne på grund af misforståelser mellem forældrene.
»Der tager vi en samtale, hvor vi præciserer for dem, hvad det betyder at være skilt og have fælles forældremyndighed. Vi henviser faktisk til forældreansvarsloven, og det bliver mange forældre overrasket over. Vi siger til dem på en ordentlig og sober måde, at de har ansvaret for at koordinere indbydes. Det ansvar ligger uden for børnehaven og skal ikke gå igennem børnehaven. Det er vi meget afklarede med,« fortæller Annette Heegaard Steen.

Barnets perspektiv. Når det alligevel sker, at et barn står alene tilbage med en pædagog i børnehaven efter lukketid, så tager pædagogen en snak med forældrene om det på stuen. »Pædagogen tager altid barnets perspektiv. Barnet føler sig ikke prioriteret, og det er en meget slem følelse. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at der går et kvarter fra min tid. Det handler mere om, hvad det gør ved barnet. Det rører altså de fleste forældre og går lige i hjertet,« siger Annette Heegaard Steen.
Hvis ikke forventningsafstemning og den daglige snak på stuen kan løse problemet, så må lederen træde til.
»I sidste ende bliver det et ledelsesansvar. Pædagogen tager den første snak ud fra barnets perspektiv, men bliver det et stort problem, må lederen gå ind. Men vi har kun været derude én gang.«