Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
BUPL MENER: Ældre har også brug for pædagoger
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
Af: Birgitte Conradsen næstformand i BUPL
Langt de fleste af os bliver jo ældre, og på et tidspunkt vil de fleste af os have brug for hjælp, støtte og pleje.
Den traditionelle ældreomsorg har lagt en stor vægt på fysisk pleje, men al forskning viser, at det er mindst lige så vigtigt at støtte de ældste i at have et levende socialt liv.
Alle ældre, der har brug for støtte til aktiviteter, til at tage selvbestemmelse over deres liv og til at indgå i relationer – ja, de har brug for pædagoger som en del af deres hverdag. For det er pædagoger netop uddannet til og brænder særligt for.
Det er almindeligt anerkendt, at børn og unge – udover at få dækket deres basale fysiske behov – har krav på at have professionelle pædagoger, der støtter dem i at træffe beslutninger, i at indgå i fællesskaber og i at have en sund, aktiv hverdag. Det skal være lige så anerkendt, at ældre mennesker har behov, der rækker langt udover de rent fysiske, og at de skal have professionel støtte dertil.
I BUPL glæder vi os over, at regeringen nu med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv. Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal vedtage en værdighedspolitik, der blandt andet skal understøtte livskvalitet, selvbestemmelse, tværfaglighed – og en værdig død.
Vi pædagoger har i kraft af vores uddannelse en særlig opmærksomhed på at se det hele menneske. Vi har med vores faglige kompetencer en viden om, hvordan man kommer i kontakt med mennesker i krise, for eksempel fordi de har mistet deres bolig eller ægtefælle. Vi har kompetencer til at skabe struktur for og relationer mellem demente, depressive og psykisk svage mennesker. Vi har kompetencer til at læse kropssprog og ad den vej komme i dialog med mennesker, som ikke har et sprog. Vi har fokus på, hvad den enkelte har lyst til, og hvordan den enkelte kan deltage i aktiviteter, være selvhjulpen og tage beslutninger i hverdagen.
Pædagoger er uddannet til at styrke sanselighed, bevægelse og inklusion, hvilket er så afgørende for den livskvalitet, alle mennesker har krav på. Store og små, unge og gamle.
Hvis den politiske målsætning om et værdigt ældreliv skal lykkes, er pædagoger en oplagt, naturlig og meget vigtigt del af det tværfaglige samarbejde i ældresektoren. Der er masser at tage fat på, og der er stadig rigelig god plads til pædagogerne: Godt hver tredje kommune har i dag pædagoger ansat til at understøtte de ældres livskvalitet. Det er fint, og pilen peger i den rigtige retning, men der er plads til mange flere. Til gavn for de ældre, men også for pædagogerne, der får et nyt, spændende og vigtigt jobområde, hvor de kan gøre en stor forskel.
Man bliver jo glad, når man i Børn&Unge-temaet møder pædagog Lene Vangsgaard, der arbejder på et københavnsk plejehjem. Hun er glad for sit arbejde med de ældre og siger blandt andet, at helhedstilgangen i pædagogik tiltaler hende meget. At se mennesket bag en demenssygdom giver virkelig god mening for hende.
Det vil det helt sikkert også gøre for mange andre, både pædagoger og ældre.