Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 17
BUPL mener: Vi kræver en ny politik.
Den nye regering skal holdes fast på, at der nu starter en ny tid, hvor vi bliver inddraget meget mere.
Af: Tonny Andersen
Det samarbejde mellem 11 fagforbund, der til sammen repræsenterer mere end en halv million offentligt ansatte, og som sidste år samlede 3500 tillidsfolk til protestmøde i Fredericia, fortsætter med at slås for den kollektive velfærd. Uanset regeringens sammensætning er det vigtigt, at vi, der arbejder med velfærden, kommer med bud på, hvordan den danske velfærdsstat skal udvikle sig. Gennem de seneste 10 år har vi kæmpet hårdt mod VKO-regeringens offentlige nedskæringer og privatiseringer, men selvom vi har fået en ny regering, skal vi ikke bare læne os tilbage og holde op med at stille krav.
BUPL har derfor i samarbejde med de øvrige 10 fagforbund netop afholdt en velfærdspolitisk konference med deltagelse af 700 fagligt aktive velfærdsarbejdere, hvor vi er blevet enige om seks krav til en ny politik.
Der skal sættes en stopper for de nuværende nedskæringer og fyringsrunder, som har præget kommunerne. Der er brug for en tillidsreform, som sikrer, at de offentligt ansatte ikke fremover skal bruge unødig tid på kontrol og dokumentation, og som giver medarbejderne mulighed for at ytre sig, hvis de ikke kan stå inde for kvaliteten af servicen til borgerne. Muligheder for uddannelse, efter- og videreuddannelse skal udbygges for at sikre større arbejdsglæde, større arbejdsudbud og øget effektivitet. Forslaget om at nedlægge regionerne skal trækkes tilbage, så det offentlige sygehusvæsen fortsat er underlagt demokratisk funderede politiske beslutninger. Der er brug for en langt mere ambitiøs tilgang til socialt forebyggende investeringer. Og sidst, men ikke mindst, er der brug for et opgør med troen på, at samfundet kan spare penge ved at udlicitere.
Vi er parate til at præge dagsordenen med nye fremadrettede løsninger. De offentligt ansatte er en væsentlig ressource, der skal sikre Danmarks sammenhængskraft og bæredygtighed nu og i fremtiden.
Det er klart, at BUPL har en lang række ønsker og krav til forbedringer på vores eget arbejdsområde, herunder ikke mindst indførelse af minimumsnormeringer på institutionsområdet med højest mulig pædagogandel. Men det er samtidig vigtigt, at vi ikke isolerer os, men tager del i den brede velfærdspolitiske kamp. Den nye regering skal vide, at vi banker på døren og forventer, at deres formuleringer om at inddrage borgere og virksomheder i udformningen af fremtidens politik også inkluderer de offentligt ansatte, når det handler om velfærd og service. De seneste mange år er mange ting blevet dikteret oppefra til fagbevægelsen, medarbejderne og kommunerne. Den nye regering skal holdes fast på, at der nu starter en ny tid, hvor vi bliver inddraget meget mere. Vi er klar til at spille ind og komme med vores krav.
Forringelserne af efterlønnen og dagpengesystemet står som store aktuelle udfordringer, og fjernes måske ikke af den nye regering. Det viser, at der er lige så meget brug for en aktiv velfærdsbevægelse under den nye regering som under den forrige, men forhåbentlig kommer vi til at opleve lidt mere medvind.