Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Truslen om konflikt styrker fællesskabet
Af: Trine Vinther Larsen
Truslen om konflikt får mange pædagoger til at strømme til BUPL, viser nye medlemstal. Det samme oplever de medarbejdere, som svarer på opkaldene om indmeldelse.
»Vi modtager mange opkald med henblik på indmeldelse. Mange kan ikke modtage konfliktunderstøttelse, men vil gerne være en del af fællesskabet,« siger medlemskonsulent i BUPL Birgitte Meyer-Frederiksen.
Hvis man er meldt ind efter
1. januar 2018, er man ikke berettiget til konfliktunderstøttelse, men alligevel viser tallene, at medlemstallet steg med 992 personer fra januar til marts 2018, sådan at det samlede antal aktive medlemmer nu er 52.674.
I marts sidste år kom der også mange nye medlemmer, men det samlede medlemstal var 947 færre personer end i år.
Det glæder hovedkasserer i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen, at flere vil være med i fællesskabet.
»Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere er vi. Formanden står stærkere i overenskomstforhandlingerne, mens tillidsfolk, ledere og pædagoger står stærkere på arbejdspladserne. Der er flere årsager, men når man kommer, selvom man ikke kan få konfliktunderstøttelse, viser det en forståelse for, at vi skal stå sammen for at modstå presset fra arbejdsgiverne,« siger han.