Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 17
Pædagoger taber også på pension
Kvindelige pædagoger taber ikke alene på lønnen. Den kønsmæssige ulighed forstærkes, fordi kvinder og mænd ikke længere skal dele pensioner ved skilsmisse. Pædagoger har ikke øget deres opsparing, viser tal fra PBU og PFA.
Af: Gitte Rebsdorf b&u@bupl.dk
Pædagoger bliver ikke alene forfordelt, mens de er i arbejde. De kan også se frem til lav løn, når de går på pension. Lønkommissionens rapport har netop vist, at pædagoger får mindre i løn end andre faggrupper med tilsvarende uddannelse. Og skævheden fortsætter og forstærkes, når pædagogerne går på pension. Efter at pensionsreglerne blev ændret for godt to år siden, skal kvinder og mænd ikke længere dele pension ved skilsmisse, og det er med til at øge uligheden, fastslår professor Nina Smith fra Århus Universitet.

»De nye pensionsregler er med til at gøre det endnu mere skævt. Mænd og kvinder sparer ikke det samme op. Vi har ikke et samfund med ligeløn, så loven er 20 år for tidligt ude,« siger Nina Smith.

Over 80 procent af alle pædagoger er kvinder, og mange af dem er gift med mænd, der arbejder i den private sektor. Ifølge lønkommissionens rapport er syv ud af ti ansatte i den offentlige sektor kvinder.

Uklar lov.
Familieretsadvokat Anja Cordes er enig i, at loven er 20 år for tidlig. Hun peger videre på, at de kompensationsregler, der er i loven, aldrig er blevet brugt. Reglerne er temmelig indviklede, men handler blandt andet om, at der kan ske en deling i tilfælde af meget store forskelle på pensioner, og hvor ægteskabet har været langt.

En anden bestemmelse peger på, at der kan ske deling, hvis den ene ægtefælle har lav opsparing på grund af deltid eller barsel. Men selvom loven nu har eksisteret i godt to år har disse kompensationsregler altså ikke været anvendt, betoner Anja Cordes.

»Vi har ikke en dom, hvor der er tilkendt kompensation. Og det skyldes, at sagerne ikke er blevet ført. Jeg er bange for, at mange glemmer at rejse krav om kompensation,« siger hun.

Kvinders pensioner er generelt lavere end mænds. Det hænger ikke alene sammen med, at de typisk er lavere lønnet, men også med at de er på deltid og barsel.

Sparer ikke mere op.
De nye pensionsregler har ikke fået kvinderne til at spare mere op. Det viser opgørelser fra såvel Pædagogernes Pensionskasse (PBU), og fra PFA. I PBU har antallet af frivillige indbetalinger ligget nogenlunde stabilt på omkring 1000 de seneste år.

Samme tendens viser sig hos PFA. Tallene viser, at kvinder og mænd generelt øger deres indbetalinger, men sammenlignet med mændene har kvinderne ikke øget den procentdel af deres løn, som de indbetaler til pension. I 2008 sparede kvinderne 12,8 procent op af deres løn, mens mændene sparede 13,7 procent op. I 2009 sparede kvinderne 13,4 procent af deres løn op, mens mændenes opsparing steg til 14,1 procent.
Forskellen bliver samtidig øget af, at mænds løn generelt er højere.
»Kvinderne har ikke øget deres indbetalinger, siden de nye regler trådte i kraft. Det er der ellers god grund til, for kvinder lever længere end mænd og går ofte tidligere på pension, så den opsparing, de har, skal række længere,« påpeger direktør i PFA, Thomas Torp.

Omstridt lov.
Loven med de nye pensionsregler har været længe undervejs og er også blevet kritiseret af flere eksperter. Baggrunden for lovændringen var, at de gamle regler blev kritiseret for at være uoverskuelige. De bestemte at nogle pensioner skulle deles, mens andre ikke skulle. Men selv om det såkaldte ægtefællepensionsudvalg arbejdede i mere end syv år på at forbedre loven, har det ikke ført til en forbedring, vurderer Anja Cordes.

»Loven har ikke væsentligt afhjulpet de problemer, der var. Selv os, der er specialister og arbejder med det til dagligt, har vanskeligheder med at finde ud af, hvordan loven skal tolkes. Det er en uacceptabel retstilstand, og forholdene er meget urimelige. Konsekvensen er, at mange kvinder står meget dårligt efter en skilsmisse. Også fordi mulighederne for at få hustrubidrag er markant forringet”, siger Anja Cordes, der også er formand for Danske Familieadvokater.

Retspraksis har de senere år vist en tendens til kun i få tilfælde at tilkende kvinder underholdsbidrag ved skilsmisse.