Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
Uretmæssige anklager er en arbejdsskade
En uretmæssig anklage for seksuelt overgreb mod et barn kan udløse alvorlige psykiske lidelser hos den anklagede. Men lidelserne kan anerkendes som en arbejdsskade.
Af: Steffen Hagemann
Depressioner, posttraumatisk stresstilstand og chok er nogle af de følgevirkninger, pædagoger kan få, når de bliver udsat for en uretmæssig anklage om pædofili. Som en lille trøst bliver de psykiske lidelser ofte anerkendt som arbejdsskader.
BUPL har gennemgået 23 arbejdsskadesager, der er blevet ført for 17 medlemmer af BUPL. Alle sagerne er blevet afsluttet i løbet af perioden 2007-2011. 13 af medlemmerne har fået anerkendt deres psykiske lidelser, og de har samlet fået udbetalt en godtgørelse på 910.906 kroner for varigt mén og 2.591.203 kroner i erstatning for tab af erhvervsevne.
Den pædagog, der har fået mest, er en mand, der har fået 118.271 kroner for varigt mén og 810.276 kroner i erstatning for tab af erhvervsevne.
I alt har 11 pædagoger fået gennemsnitligt 82.810 kroner i godtgørelse for varigt men. Fem pædagoger har fået i gennemsnit 518.240 kroner i erstatning for tab af erhvervsevne. To pæda­goger har ikke fået nogen form for erstatning eller godtgørelse, selvom de psykiske følgevirkninger blev anerkendt som en arbejdsskade.
Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, glæder sig over, at de fleste pædagoger, der har fået psykiske lidelser af at blive udsat for uretmæssige anklager om pædofili, faktisk kan få det anerkendt som en arbejdsskade.
»Men det opvejer ikke alt det forfærdelige, de har været igennem. Og heller ikke den professionelle del, at de ikke kan arbejde inden for deres fag. Men det er et plaster på såret,« siger hun.