Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 01
TEMA: MARERIDTET. Mandlige pædagoger er bange
Knap 7 af 10 pædagoger føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større de seneste år. Mere end halvdelen af de mandlige pædagoger har ændret adfærd over for børnene.
Af: Julie Hardbo Larsen
Frygten for at blive anklaget for pædo­fili er blevet større i de seneste år – både i befolkningen generelt og blandt mandlige pæda­goger. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse foretaget af forskningsgruppen Paradox fra Aarhus Universitet i samarbejde med SL, FOA og BUPL.
Hele 81 procent af de adspurgte mandlige pædagoger mod 39,1 procent af de kvindelige pædagoger har inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb. 68,7 procent af pædagogerne oplever, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større de senere år.

Ændrer adfærd. Det har konsekvenser for pædagogers arbejde, at folk tror, der er blevet større risiko for pædofilianklager. 56,3 procent af de mandlige pædagoger svarer, at de har ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili. Det er markant flere end blandt de mandlige pædagog­medhjælpere, mandlige socialpædagoger og mænd i befolkningen.
Den ændrede adfærd over for børnene kommer blandt andet til udtryk i, at en del forsøger at undgå at være alene med børn og undgår at have kropskontakt med dem.
At mændene er hårdest ramt er dog ikke ensbetydende med, at kvinder ikke også er mærket af pædofilifrygten. Mere end en femtedel af de kvindelige pædagoger svarer ja til, at de har ændret adfærd over for børnene.

Pædofiliangst rammer bredt. Frygten for at blive mistænkt for pædofili rammer ikke kun pædagoger. Også befolkningen i al almindelighed er blevet mere bange for uberettigede anklager. Flere end 6 ud af 10 føler, at risikoen for en anklage om pædofili er blevet større i de senere år. 16 procent af mændene i befolkningsgruppen har derfor ændret adfærd.
Undersøgelsen giver eksempler på, at også forældre og bedsteforældre er påpasselige og holder igen i deres omgang med børn og børne­børn som følge af den øgede mistænksomhed i samfundet.
At folk føler sig mere udsatte, stemmer godt overens med, at 47 procent af befolkningsgruppen i undersøgelsen svarer, at de i de senere år er blevet mere mistænksomme over for andres opførsel over for børn. Blandt pæda­gogerne er mistænksomheden over for kollegerne dog ikke steget nævneværdigt: Kun 12,7 procent mener, at mistanken er steget.
Undersøgelsen viser, at frygten for pædofili ofte knytter sig til forældrerollen. Det ses blandt andet, når pædagoger har tillid til deres kolleger, men er blevet mere mistænksomme over for pædagoger i deres egne børns institution.

Flygter mænd fra faget. Den øgede frygt for pædofili og pædofilianklager kan på længere sigt få uheldige konsekvenser for institutionerne, der kan komme til at miste mandlige medarbejdere.
8,5 procent af de mandlige pædagoger og 12,1 procent af de mandlige pædagog­medhjælpere har overvejet at forlade faget på grund af risikoen for pædofilianklager. Til sammenligning har kun 1 af de 515 adspurgte kvindelige pædagoger, pædagogmedhjælpere og socialpædagoger overvejet dette.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
’Spørgeskemaundersøgelse 2010 – Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning’ er foretaget af forskningsgruppen Paradox samt psykiatrisk overlæge Kurt Sørensen fra Aarhus Universitetshospital.
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med BUPL, SL og FOA og har fået finansiel støtte af Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Forskningsgruppen Paradox består af psykolog, lektor, ph.d. Karen P. Munk og ph.d.-studerende Else-Marie Buch Leander fra Center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet samt psykolog og statistiker Per Lindsø Larsen fra Aarhus Universitetshospital.
Undersøgelsen er udsendt til 2.205 personer og besvaret af 387 pædagoger (BUPL), 240 pædagogmedhjælpere (FOA), 264 socialpædagoger (SL) og 286 tilfældigt valgte almene borgere.
Undersøgelsen kan findes på smk.au.dk/forskning/forskningsgruppen-paradox