Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 32
Kommission: impossible 3 - Løkkes kommission skudt ned
Regeringens udspil til lønkommission er ikke blevet godt modtaget i fagbevægelsen. Det handler for meget om ledelse, lyder kritikken.
Af: Steffen hagemann
Endelig kom regeringen med et udspil til en lønkommission. Men knap var forslaget offentliggjort, før hovedorganisationerne LO og FTF stod klar til at skyde det ned.
Bente Sorgenfrey, formand for FTF, konstaterer, at der er gode takter i forslaget.

"Men der er også tidsler, og dem har vi slået ned på," siger Bente Sorgenfrey og peger på, at FTF ikke ønsker, at kommissionen også skal se på ledelse i det offentlige.

"Vi har bedt om en lønkommission, ikke en ledelseskommission. Vi synes, at vægten på ledelse er for voldsom, og vi ser gerne, at noget af det kommer ud," siger Bente Sorgenfrey. Hun understreger, at kommissionen har det rigtige fokus i de emner, der handler om løn.

Fokus på ligeløn. Også LO's formand, Harald Børsting, er utilfreds med kommissoriet.
"Der er brug for mere fokus på ligeløn og mindre fokus på fedterøvstilæg og ideologi. Som det er nu, har det ikke noget med en ligelønskommission at gøre," har Harald Børsting sagt til TV2 News. Han understreger, at hvis regeringen ikke rokker sig, vil LO sige nej tak til at deltage i kommissionen.
BUPL's formand, Henning Pedersen, efterlyser også en kommission med mere fokus på ligeløn:

"Under strejken var der stor folkelig opbakning til vores krav om ligeløn. Derfor er det også helt afgørende, at en kommission koncentrerer sig om det vigtige, nemlig at lægge sporene ud til en mere retfærdig løndannelse. Vi har en gylden mulighed for at gøre noget ved problemerne nu, og det vil være dødærgerligt, hvis regeringens ideologiske sammenblanding af ligeløn og ledelsesrum får ligelønsprojektet til at bryde sammen," siger Henning Pedersen.

Dumt af fagbevægelsen. I regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, undrer arbejdsmarkedspolitisk ordfører Bent Bøgsted sig over fagbevægelsens protester, når ligeløn faktisk er en del af kommissoriet:
"Det er dumt af fagbevægelsen, at man ikke vil være med. Hvis man går med i en kommission, og den indeholder det, man gerne vil have, har man muligheden for at påvirke det indefra. Og så kan jeg ikke se nogen skade i, at andre også bliver undersøgt," siger Bent Bøgsted.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommissoriets politiske ophavsmand, finansminister Lars Løkke Rasmussen (V). Men sidste torsdag sagde han i Tv-avisen:

"Jeg synes, det er lidt udansk, at vi ikke må diskutere det hele. Det kommissorium, vi har lagt frem, skaber fuldt rum til, at vi kan diskutere det, fagbevægelsen gerne vil diskutere om ligeløn."
Venstres finanspolitiske ordfører, Peter Christensen, har påpeget, at en lønkommission uden fagbevægelsen ikke giver mening. Bente Sorgenfrey fra FTF håber da også, at parterne bliver enige.
"Vi har stor interesse i, at der kommer en kommission, så det satser jeg stadig på, at der gør."

Det skal Lønkommissionen
• kortlægge, analysere og drøfte, om løndannelsen og ansættelsesvilkårene for offentligt ansatte understøtter en positiv udvikling af den offentlige sektor.
• have fokus på forholdene inden for de traditionelle kvindefag i den offentlige sektor.
• belyse, om der i den offentlige sektor er hensigtsmæssige rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse.
• belyse, om overenskomsterne og forvaltningen heraf giver de offentlige ledere et tilstrækkeligt ledelsesrum til at prioritere opgaveløsningen og ressourceanvendelsen efter forholdene på de enkelte arbejdspladser.
• kortlægge lønninger, lønspredning og lønudvikling i den offentlige sektor.
• sammenligne lønninger for relevante faggrupper inden for den offentlige sektor, blandt andet på baggrund af uddannelsesniveau og jobfunktioner.
Kilde: Kommissorium for lønkommissionen. Se www.fm.dk